Aktualności

Innovation Fund ogłasza nabór projektów do inwestycji na 100 tys. zł

innovation fund logo

Inkubator przedsiębiorczości Innovation Fund poszukuje projektów, które otrzymają 100 tys. zł bezzwrotnej inwestycji. Projekt musi dotyczyć jednej z 5 branż: biotechnologia, medycyna, OZE / ochrona środowiska, chemia bądź robotyka.

Definicje branż:

Biotechnologia: dyscyplina wykorzystująca procesy biologiczne na skale przemysłowa. W ramach tej działalności poszukiwane będą projekty, które używają systemów biologicznych, organizmów żywych lub ich składników, żeby wytwarzać lub modyfikować produkty lub procesy w określonym zastosowaniu

Medycyna: branża, której produkty maja na celu poprawę stanu zdrowia pacjenta a także ochronę jego życia. W ramach tej branży wnioskodawca skupi się na projektach wykorzystujących telekomunikacje, informatykę, robotykę oraz medycynę. Połączenie takie zniesie bariery odległości przesyłania informacji o stanie zdrowia pacjenta, poprawi szybkość diagnozy a także skuteczność leczenia.

OZE/Ochrona środowiska: Projekty poszukiwane w ramach tej branży muszą zajmować się poprawa gospodarowania zasobami środowiska, przeciwdziałać zanieczyszczeniom a także opracowywać energooszczędne technologie wytwarzania produktów i wyrobów.

Chemia: branża chemiczna, w tym wytwarzanie tworzyw sztucznych, chemia budowlana, przemysł farmaceutyczny oraz kosmetyczny. W ramach tej branży będą poszukiwane projekty mające na celu wytworzenie bądź poprawę produkcji produktów chemicznych .

Robotyka: dziedzina działająca na styku mechaniki, automatyki, elektroniki i cybernetyki. W ramach tej branży będą poszukiwane projekty mające na celu automatyzacje procesów wykonywanych manualnie a także usprawnienie i podnoszenie precyzji wykonywania tych czynności

Zgłoszenia są przyjmowane pod adresem innovation-fund.pl/zglos-pomysl

Komentarze