Biznes

Ronson utrzymuje wysokie tempo sprzedaży po I kwartale 2016 r.

W I kwartale 2016 r. Ronson sprzedał netto 206 lokali, co oznacza wzrost o blisko 11% w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, kiedy nabywców znalazło 186 lokali. Dotychczasowe wyniki są tym samym zgodne z rocznym planem Spółki, który zakłada sprzedaż na poziomie co najmniej 900 lokali.

W styczniu 2016 r. Ronson sprzedał 46, w lutym 82, a w marcu 78 lokali, co łącznie daje 206 sprzedanych mieszkań w I kwartale 2016 r. względem 186 w tym samym okresie przed rokiem. W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku najwięcej nabywców znalazły mieszkania w warszawskich projektach Espresso – 59 sztuk i City Link – 33 sztuki. Na wysokie wyniki sprzedaży wpłynęła również duża popularność poznańskiej inwestycji Kamienica Jeżyce, w której w pierwszym kwartale nabywców znalazło 36 lokali. W pierwszych trzech miesiącach roku Ronson rozpoczął budowę czwartego etapu Espresso w Warszawie i trzeciego etapu poznańskiej inwestycji Młody Grunwald, której sprzedaż ruszyła w marcu bieżącego roku.

– Z powodzeniem zwiększamy skalę naszej działalności i realizujemy założenia planu na 2016 rok, czego dowodem jest sukcesywny wzrost wyników sprzedaży. Naszym celem w perspektywie całego roku jest przekroczenie poziomu 900 sprzedanych lokali. Chcemy to osiągnąć dzięki zróżnicowanej ofercie oraz planom jej rozszerzania w ciągu roku o kolejne projekty. Już w ciągu najbliższych tygodni wprowadzimy do sprzedaży czwarty etap warszawskiej inwestycji Espresso. – mówi Andrzej Gutowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development. – Liczymy również, że na wyniki sprzedażowe w kolejnych miesiącach wpłynie planowane wprowadzenie do oferty dwóch nowych projektów w połowie tego roku, tj. Novej Królikarni na Mokotowie i inwestycji przy ul. Marywilskiej na Żeraniu – dodaje Andrzej Gutowski.

W I kwartale 2016 r. Ronson przekazał klucze do 105 lokali. Zdecydowaną większość stanowiły lokale przekazane w drugim etapie niskomarżowego projektu Młody Grunwald w Poznaniu (65 sztuk), którego budowa zakończyła się w listopadzie ubiegłego roku. Mała liczba i niska wartość przekazanych mieszkań będzie miała bezpośredni wpływ na przychody rozpoznane w pierwszym kwartale, przy czym wyniki w perspektywie całego roku zapowiadają się dla Ronsona znakomicie. Spółka w 2016 r. planuje bowiem przekazanie kluczy do ponad 1000 mieszkań, co powinno przełożyć się na znacznie lepsze wyniki finansowe niż w ubiegłym roku, kiedy to Ronson przekazał klucze do blisko 700 lokali. Bazą do tego będzie zakończenie budowy siedmiu inwestycji obejmujących 1054 lokale.

Ronson Development

Komentarze