Biznes

Rosnące przychody i zysk Celon Pharma S.A po III kwartały 2016 r

8036

Celon Pharma S.A. po trzech kwartałach 2016 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 81,2 mln zł, co stanowi wzrost o blisko 5 proc. rdr. Skonsolidowany wynik operacyjny EBIT w omawianym okresie wyniósł 40,9 mln zł, w porównaniu do 35,7 mln zł w relacji rdr., co oznacza wzrost o 15 procent. Zysk netto po trzech kwartałach wyniósł z kolei 35 mln zł i był o 28 proc. wyższy niż przed rokiem.

Po trzech kwartałach przychody spółki zwiększyły się z 77,5 mln zł w 2015 r. ponad 82 mln zł, na koniec III kw. 2016 r.  Na poziomie zysku spółka wypracowała netto 35 mln zł, wobec 25 mln po 9 miesiącach 2015 r.
Bardzo dobre wyniki spółki to efekt konsekwentnie realizowanej przez nas strategii i jasno określonej wizji rozwoju. Kontynuujemy budowę w pełni zautomatyzowanej linii produkcyjnej dla leków wziewnych, pozyskujemy kolejne dofinansowania na rozwój naszych projektów naukowo-badawczych.  –  dr Maciej Wieczorek Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.
Celon Pharma S.A. jest pierwszą spółką biofarmaceutyczną specjalizującą się jednocześnie w opracowywaniu, wytwarzaniu i wprowadzaniu na rynek specjalistycznych leków generycznych, a także prowadzącą badania nad innowacyjnymi terapiami, notowaną na GPW w Warszawie.

Aktualny portfel produktowy Spółki można podzielić na klasyczne leki generyczne, złożone leki generyczne, tzw. leki generyczne plus oraz projekty nowych leków, w tym potencjalnych leków innowacyjnych.  Firma dysponuje dwoma w pełni wyposażonymi laboratoriami dedykowanymi do badań i rozwoju produktów leczniczych (R&D), zarówno leków generycznych, jak i innowacyjnych. Posiada także nowoczesny zakład wytwórczy w Kazuniu Nowym, w którym wytwarzane są suche formy farmaceutyczne.

Celon Pharma S.A.

Komentarze