Aktualności

MSP: brak innowacyjności to walka o przetrwanie firmy

Badania PKPP Lewiatan nie tchną optymizmem – dla 40% firm z sektora MSP najważniejsze jest przetrwanie. Dalej są wzrost sprzedaży i zysku (20% i 15%), zapewnienie pracy i dochodów właścicielowi i jego rodzinie (11,3%), wzrost udziału w rynku (11%). Jak odmienić los firmy i walczyć o rozwój a nie przetrwanie? Najlepiej radzą sobie innowacyjni przedsiębiorcy, szukający rosnących rynków.

Aktualności

Faktoring: sposób na terminowe należności

Firmy, które obawiają się nieterminowych zapłat ze strony kontrahentów albo chcą już uzyskać pieniądze za faktury, które zostaną zapłacone w przyszłości, mogą skorzystać z usług firm faktoringowych. Przejmują one odpowiedzialność za zapłatę należności, pobierając w zamian kilka procent sumy.