Reklamy

Źródło: Raport Gemius „E-commerce w Polsce 2011”. N=862 (respondenci, którzy słyszeli o serwisach ogłoszeniowych)

Źródło: Raport Gemius „E-commerce w Polsce 2011”. N=862 (respondenci, którzy słyszeli o serwisach ogłoszeniowych)

Źródło: Raport Gemius „E-commerce w Polsce 2011”. N=862 (respondenci, którzy słyszeli o serwisach ogłoszeniowych)

Reklamy