Reklamy

Źródło: Raport Gemius „E-commerce w Polsce 2011”. N=204 wszystkie badane sklepy internetowe

Źródło: Raport Gemius „E-commerce w Polsce 2011”. N=204 wszystkie badane sklepy internetowe

Źródło: Raport Gemius „E-commerce w Polsce 2011”. N=204 wszystkie badane sklepy internetowe

Reklamy