Aktualności

3 mln zł zysku netto INDATA Software SA za II kwartał 2014

Spółka INDATA Software SA opublikowała raport kwartalny za okres kwiecień – czerwiec 2014 roku. Spółka wygenerowała skonsolidowany zysk netto w wysokości blisko 3 mln zł. W trakcie II kwartału spółka dokonała akwizycji takich podmiotów, jak Infolan, Cohesiva i Positive Technology.

Dzięki temu firma poszerzyła swoją ofertę produktową, co w kolejnych kwartałach może zaowocować wzrostem przychodu i zysku. INDATA Software SA opublikowała optymistyczne prognozy pro forma na rok 2014, planując 61 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 12 mln zł zysku netto.

Prognoza pro forma została oparta na hipotetycznym założeniu, że Spółka objęła kontrolę w spółkach Positive Technology Sp. z o.o., Infolan Sp. z o.o. oraz Cohesiva Sp. z o.o. z dniem 1 stycznia 2014 roku, oraz że wynik finansowy będzie kalkulowany zgodnie z MSR/MSFF

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com