Aktualności

108,5 mln zł zysku netto MCI Management w I kwartale 2014

W pierwszym kwartale 2014 roku MCI Management osiągnęło 108,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Spółka wyprzedza założenia prognozy na rok 2014, realizując prawie połowę zakładanego rocznego wzrostu.

W okresie od stycznia do marca bieżącego roku zrealizowano również z sukcesem transakcję pre-IPO PEM uzyskując wycenę Enterprise Value na poziomie 270 mln zł.

Zespół inwestycyjny kontynuuje prace nad pozyskiwaniem nowych projektów inwestycyjnych do portfela MCI. Prognoza na 2014 rok zakłada przeznaczenie co najmniej 305 mln zł na inwestycje w nowe spółki portfelowe.

Najważniejsze wydarzenie kwartału miało miejsce 10 lutego 2014 r., kiedy MCI Management nabył 20% Grupy Wirtualna Polska. MCI Management, poprzez subfundusz MCI.EuroVentures 1.0, zawarło z funduszem European Media Holding S.a r.l., należącym do grupy kapitałowej Innova Capital, umowę nabycia 20 proc. udziałów w Grupie o2 SA. W wyniku przejęcia powstała Grupa Wirtualna Polska – nowy lider Internetu na polskim rynku.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com