Reklamy
Aktualności

15 mln zł dla polskich firm na promocję za granicą

Do 30 czerwca 2013 r. polscy przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie działań promocyjnych prowadzonych na pięciu perspektywicznych rynkach zagranicznych. Szacowana kwota na ten cel wynosi blisko 15 mln zł.

Rynki zagraniczne objęte programem to Algieria, Brazylia, Kanada, Kazachstan i Turcja. Dla każdego z nich wybrano konferencje i targi, uczestnicząc w których polscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwrot nawet 75% poniesionych wydatków na promocję.

Aby uzyskać dofinansowanie, należy zgłosić chęć udziału organizatorowi i złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.5.2 PO IG. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2013. Lista organizatorów z poszczególnych krajów jest dostępna na stronie Ministerstwa Gospodarki.

Poza 15 mln zł dla przedsiębiorców, MG przeznaczy kolejne 145 mln zł na branżowe programy promocji. To część kampanii promującej polską gospodarkę w kraju i zagranicą.

Reklamy