Aktualności Prawo

1500 zł miesięcznie na spłatę kredytu?

19 lutego 2016r. weszły w życie przepisy ustawy o wsparciukredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej. Pomoc jest zwrotna, ale – co ważne – nieoprocentowana i obejmuje osoby z kredytem wziętym zarówno w złotówkach, jak i w obcych walutach, również we frankach.

W październiku ubiegłego roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, zgodnie z którą kredytobiorcy w trudnej sytuacji finansowej otrzymają wsparcie w zakresie spłaty kredytu mieszkaniowego. Wniosek o pomoc będzie można składać do 31 grudnia 2018r. Projekt zakłada również pomoc frankowiczom, którzy od kilku miesięcy domagali się wsparcia od rządu.

Na czym polega pomoc?

Potrzebujący, których wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie będą przez okres maksymalnie 18 miesięcy otrzymywać środki pieniężne na spłatę kredytu, jednak kwota ta nie przekroczy 1500zł miesięcznie. Wnioseknależy złożyć w banku, w którym zaciągnięto kredyt, a ten zwróci się o pomoc do Funduszu WsparciaKredytowego powołanego przez BGK.

Ważne, że zwrot pomocy będzie nieoprocentowany i nastąpi maksymalnie 2 lata od jej udzielenia. Okres spłat może zostać rozłożony nawet na 8 lat.

Kogo wspiera BGK?

– Zdecydowana większość osób kupujących mieszkanie to kredytobiorcy  mówi Paweł Gniadkowski, współzałożyciel platformy obido.pl. Jeśli ktoś kupuje lokum za gotówkę, najczęściej robi to w celu inwestycji kapitału. Natomiast osoby, które tak dużą ilością środków nie dysponują wspierają się częściowo lub w całościkredytem hipotecznym. Bardzo często są to kredyty długoterminowe 10-30 – letnie. Wiadomym jest, że w tym czasie trzeba się liczyć z ewentualną utratą pracy. Dla takich właśnie osób przewidziano pomoc.

Finansowe wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób fizycznych, bezrobotnych, którzy stracili pracę wskutek wypowiedzenia, ale nie obejmie osób zwolnionych dyscyplinarnie. Projekt obejmuje również osoby, których koszty spłaty kredytu przekraczają 0% wydatków gospodarstwa domowego. Kredytobiorca w momencie złożenia wniosku nie może być też właścicielem lub najemcą innej nieruchomości.

Motywacją do stworzenia projektu mogła być zeszłoroczna, głośna sprawa tzw. frankowiczów, czyli osób, które wzięły kredyt we frankach szwajcarskich i w trudnej sytuacji domagały się wsparcia od rządu. Dzięki wejściu w życie ustawy, pomoc otrzymają nie tylko frankowicze, ale także osoby, które znalałay się w trudnej sytuacji finansowej, a spłacają kredyt w złotówkach lub w innej walucie.

obido.pl

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com