Reklamy
Aktualności

Nokaut pokazał wzrosty w pierwszym kwartale

Grupa Nokaut w pierwszym kwartale 2013 roku zanotowała wzrost przychodów o niemal 40%, do poziomu 2,83 mln zł. Zysk netto zwiększył się aż o 62% i osiągnął 356 tys. zł.

Wzrost przychodów był spowodowany przede wszystkim rosnącą miesięczną powracalnością użytkowników (RU) odwiedzających serwis Nokaut.pl. Dodatkowo skumulowana miesięczna liczba użytkowników w wymienionym okresie była większa o 22%. Drugim istotnym determinantem wzrostu przychodów było zwiększenie konwersji przejść jednego użytkownika serwisu Nokaut.pl do sklepu internetowego (aUCR). Ponadto czynnikiem mającym istotny wpływ na wartość przychodów była średnia wartość przekliku (aCPC). Wzrost średniej ceny przekliku w analizowanym okresie wyniósł około 7%.

W ubiegłym roku i w pierwszym kwartale bieżącego roku zrealizowaliśmy szereg działań zwiększających efektywność naszej technologii, jak również porządkujących nasze zasoby i strukturę wewnętrzną – mówi Wojciech Czernecki, prezes zarządu Grupy Nokaut.

Ponadto Grupa Nokaut od początku 2013 roku podjęła szereg działań mających na celu zmianę struktury organizacyjnej i dostosowanie jej do planów dalszego rozwoju, a w konsekwencji wzrostu efektywności biznesu.

Natomiast w tym roku grupa planuje skupienie się na usprawnieniach zewnętrznych elementów serwisu i dalszym ulepszaniu funkcjonalności dla użytkowników oraz oczywiście na perspektywicznym sektorze mobilnym, dodaje Czernecki.
Reklamy