Aktualności

19% Polaków kojarzy słowo „uchodźcy” z terrorystami

Dla największej liczby osób słowo „uchodźcy” kojarzy się z ludźmi uciekającymi przed wojną (44%),
w dalszej kolejności z terrorystami (19%), imigrantami zarobkowymi (15%), islamistami (14%). Najmniej osób (7%) kojarzy „uchodźców” z migrantami.Według badania dla sympatyków Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej uchodźcy to przede wszystkim ludzie uciekający przed wojną (odpowiednio 72% i 52%). Dla porównania, wśród zwolenników PiS i Kukiz’15 odpowiada tak odpowiednio 36% i 19% badanych.Z kolei skojarzenie z terrorystami ma 42% zwolenników Kukiz’15, 23% PiS i 17% Nowoczesnej. Wśród sympatyków PO takich osób jest zaledwie 3%.  Skojarzenia z imigrantami zarobkowymi ma 23% zwolenników PO i Kukiz’15, 8% – PiS i tylko1% – Nowoczesnej.Z islamistami „uchodźców” kojarzy 19% sympatyków PiS, 15% – PO, 11% – Kukiz’15 i 3% – Nowoczesnej.Badanie pokazuje także, że zaledwie 11% dorosłych Polaków deklaruje pozytywny stosunek do uchodźców, 39% neutralny, zaś negatywny – 50%.Stosunek negatywny przeważa wśród zwolenników Kukiz’15 (62%) i PiS (58%). A wśród zwolenników PO stosunek pozytywny przewyższa ten negatywny (34% do 27%).

Uzyskane wyniki dowodzą, że sposób komunikacji w kwestii uchodźców przez rząd PiS trafia na podatny grunt głównie wśród jego zwolenników oraz sympatyków Kukiz’15. Opozycja ma trudne zadanie, by przekonać Polaków do zmiany postaw w tym zakresie, ale nie jest to niemożliwe” – komentuje dr Tomasz Baran z Wydziału Psychologii z Uniwersytetu Warszawskiego.

Przedstawiciele partii rządzącej zdają się kierować słynną wypowiedzią prezesa Kaczyńskiego “Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne” i na tej zasadzie przekonują Polaków, że wszyscy uchodźcy to zagrożenie i terroryści, a nie ludzie uciekający przed wojną i potrzebujący pomocy. Według sondażu 44% badanych nie uległo tej retoryce” – mówi Alicja Defratyka, autorka projektu ciekaweliczby.pl

 W tym kontekście warto dodać, że tylko w roku 2016 zezwolenie na pobyt stały i czasowy w Polsce otrzymało 5030[1] osób z takich krajów jak Afganistan, Algieria, Arabia Saudyjska, Egipt, Irak, Iran, Katar, Pakistan, Syria, Tunezja, Turcja i Zjednoczone Emiraty Arabskie. To, że Polska nie chce przyjąć uchodźców nie znaczy, że ludzie, często muzułmanie, nie będą do Polski przyjeżdżać, by tu legalnie mieszkać i pracować.

[1] Dane z Urzędu do Spraw Cudzoziemców „Zestawienie liczbowe dotyczące postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców w 2016 roku

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com