Reklamy
Aktualności Fundusze

21 europejskich inwestorów zaakceptowało wspólny wzór term sheets

Przygotowane zostały dwa wzory dokumentów: general SeedSummit Term Sheet (standardowy term sheet) oraz Enterprise Investment Scheme (EIS) friendly variant (dotyczy spółek nienotowanych na giełdzie). Dokumenty zostały sporządzone z myślą o zastosowaniu w Wielkiej Brytanii, ale po modyfikacjach mogą znaleźć zastosowanie także w innych krajach. Inspiracją dla inicjatywy był analogiczny projekt w USA – Series Seed.

Jak powiedział Ivan Farneti, przedsiębiorcy często nie wiedzą jakie warunki inwestycji można uznać za typowe i akceptowalne. Ponadto etap negocjacji warunków jest czasochłonny i nieraz wiąże się z wysokimi kosztami, podczas gdy fundusze powinny być przeznaczone na rozwój produktu. Przedstawione wzory dokumentów mają wspomóc przedsiębiorców na tym etapie, prowadząc do oszczędności czasu i pieniędzy. W dalszej perspektywie ma to zapewnić większą spójność rynkowi europejskiemu, który – zdaniem SeedSummit – cierpi z powodu podziałów. Reshma Sohoni (CEO Seedcamp.com) poinformowała, że przedstawione wzory zostały już zaakceptowane przez kilku aktywnych zachodnioeuropejskich inwestorów.

Inicjatywa SeedSummit spotkała się już jednak z krytyką na łamach The Guardian. Za niepokojący uznano fakt, iż wzory dokumentów zostały przygotowane wyłącznie przez inwestorów, bez udziału przedstawicieli przedsiębiorców. Wskazano również na ustalenie, wedle którego inwestorzy niezależnie od wkładu, mają decydujący głos w decyzjach istotnych dla przedsiębiorstwa.

Wśród ustaleń Term Sheet znalazł się m.i.n. zapis zobowiązujący przedsiębiorcę do cotygodniowego dostarczania raportów głównemu inwestorowi i comiesięcznych sprawozdań finansowych, zobowiązanie założyciela do poświęcenia całego czasu i uwagi rozwojowi firmy bez podejmowania dodatkowych działań bez zgody inwestorów (z możliwością pozbawienia funkcji założyciela), a także zapis wymagający zgody posiadaczy większości akcji seed w ważnych dla przedsiębiorstwa decyzjach (np. umorzenia lub sprzedaży akcji, zmiany liczby członków zarządu, dokumentów konstytucyjnych czy w rodzaju prowadzonej działalności i planu biznesowego).

Wzory dokumentów dostępne są do pobrania na stronie: seedsummit.org/legal-docs

Reklamy