Aktualności

214 mln zł skonsolidowanego zysku netto Grupy MCI

W pierwszym półroczu 2014 roku Grupa MCI osiągnęła 214,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Wartość aktywów netto wyniosła 979,7 mln zł, co w przeliczeniu na jedną akcję daje 15,70 zł. Po pierwszym półroczu Spółka zrealizowała już 95% rocznej prognozy zakładającej przyrost NAV na akcję do poziomu 16,50 zł.

W pierwszym półroczu zamknięto z sukcesem dwa etapy procesu pre-IPO spółki Private Equity Managers – spółka podtrzymuje plany wejścia na giełdę w IV kwartale b.r.

– W ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. wypracowaliśmy o 123 mln zł zysku netto więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wysoka dynamika wzrostu dotyczy też wskaźnika NAV na akcję, który w czasie pierwszego półrocza wzrósł z 12,20 zł do 15,70 zł. Biorąc pod uwagę realizację rocznego planu w tym obszarze już w ponad 95%, widzimy potencjał do przekroczenia rocznych założeń – powiedział Cezary Smorszczewski, Prezes Zarządu MCI Management SA.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com