Aktualności Biznes Inwestycje

MCI Management po I półroczu 2015 r.: 103 mln zł zysku netto

MCI Management S.A. zaliczyła bardzo udane półrocze, istotnie poprawiając swoje wyniki finansowe. Wskaźnik aktywów netto na akcję, najlepiej charakteryzujący kondycję funduszy typu private equity, wyniósł na koniec I półrocza 2015 r. 18,10 zł, co oznacza wzrost o 15% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

W I półroczu br. MCI wypracowała 103 mln zł zysk netto. Największy udział w wyniku miał wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych funduszy MCI.TechVentures (o 52,2 mln zł) i MCI.EuroVentures (o 41,7 mln zł) oraz wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych funduszu MCI.CreditVentures 2.0 (o 4 mln zł).

Wartość certyfikatów inwestycyjnych funduszy, których właścicielem jest MCI Management wyniosła na koniec czerwca 2015 r. 1 mld 470 mln zł, czyli o 13,8% więcej względem stanu na koniec I półrocza 2014 r., kiedy wynosiła ona 1 mld 292 mln zł. Aktywa netto wzrosły w ciągu roku o 15,9% do poziomu 1 mld 136 mln zł.

Od początku br. do momentu publikacji sprawozdania za I półrocze, fundusze inwestycyjne, których certyfikaty posiada MCI, zrealizowały 5 wyjść z inwestycji na łączną kwotę ponad 400 mln zł, trzy z nich (Private Equity Managers, windeln.de i Wirtualna Polska) w drodze IPO.

– Naszym priorytetem jest stały i systematyczny wzrost wartości aktywów netto na akcję i obniżanie dyskonta wartości rynkowej MCI do NAV. Najnowsze wyniki pokazują, że nasz plan realizujemy skutecznie. NAV na akcję wzrósł w ciągu roku o 15%. W tym samym czasie akcje MCI podrożały o 27% – powiedział Tomasz Czechowicz, Prezes Zarządu MCI Management S.A.

MCI prognozuje, że wartość aktywów netto na akcję na koniec 2015 r. ukształtuje się na poziomie 19,75 zł wobec 16,46 zł na koniec 2014 r. Osiągnięty na koniec II kwartału NAV na akcję na poziomie 18,10 zł oznacza, że MCI zrealizował swój roczny plan w 50%. Wskaźnik P/BV wyniósł na dzień 30.06.2015 r. 0,66 zł, co oznacza, że MCI wyceniana jest nadal z istotnym dyskontem wobec wartości księgowej spółki. Fundusze inwestycyjne, których certyfikaty posiada MCI, planują zwiększyć skalę inwestycji w tym roku. Na ten cel zamierzają przeznaczyć około 400 mln zł do końca roku biznesowego.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com