Reklamy
Aktualności Gospodarka

250 tys. gospodarstw domowych w Polsce ma szansę zmniejszyć zużycie ciepła o 16 proc.

Uruchomiono specjalną platformę internetową, umożliwiającą sprawowanie realnej kontroli zużycia ciepła i wody w czasie rzeczywistym. Korzystanie z platformy może przynieść spadek zużycia energii cieplnej nawet o 16 proc.

Koszty energii i czynników energetycznych stanowią coraz większą część w opłatach mieszkaniowych. Około 70 proc. wydatków związanych z mieszkaniem to opłaty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. Według rożnych szacunków, w Polsce zużywa się 2 – 3 razy więcej energii na jednostkę powierzchni mieszkaniowej niż w krajach Europy Zachodniej.

Już dziś z systemu może skorzystać ćwierć miliona gospodarstw domowych w Polsce, znajdujących się budynkach posiadających indywidualny system rozliczania ciepła lub wody. System ista connect stworzony przez firmę ista Polska, daje użytkownikom zarówno dzienną, tygodniową oraz miesięczną informację o zużyciu ciepła i wody. Lokatorzy mają także możliwość porównania swojego zużycia ze średnią całego budynku. Korzystający z platformy mogą też sprawdzić dokładne zużycie w poszczególnych pomieszczeniach swojego mieszkania. Dzięki systemowi możliwe jest także sprawdzenie historii zużycia aż do 3 lat wstecz.

Platforma ma za sobą już 3-letni okres próbny. Program testowy prowadzony był w 3 miastach w Niemczech – w Essen, Berlinie oraz Monachium. Uczestniczyło w nim 140 gospodarstw domowych. Z testów wynika, iż korzystający z systemu mieszkańcy zużyli o 16 proc. mniej energii cieplnej niż ci niekorzystający z ista connect.

Naszym zdaniem, w Polsce można się spodziewać podobnych wyników. Wgląd w tak dokładne dane może przynieść nawet 10-procentowy spadek zużycia ciepła i wody – mówi Tomasz Bazga, Prezes Zarządu firmy ista Polska. Jeśli lokatorzy mają możliwość kontroli zużycia ciepła i wody bez konieczności czekania na koniec okresu rozliczeniowego, to mogą w razie potrzeby tak zmienić swoje zachowania, aby nie być zaskoczonym wysokością rachunków.

Aby skorzystać z systemu należy przede wszystkim mieszkać w budynku posiadającym indywidualny system rozliczania ciepła i wody. Nieruchomość musi być wyposażona w radiowe urządzenia pomiarowe i wskazujące, jak np. podzielniki kosztów ogrzewania, ciepłomierze, wodomierze oraz centralki zapewniające cykliczne przesyłanie danych o zużyciu poszczególnych mediów. Następnie należy sprawdzić czy zarządca, wspólnota mieszkaniowa albo spółdzielnia umożliwia korzystanie z systemu.

Aktualnie platforma ista Connect jest dostępna z poziomu przeglądarki internetowej. W najbliższej przyszłości planowane jest także wdrożenie specjalnej aplikacji mobilnej.

Jesteśmy przekonani, iż korzystanie z systemu przyczyni się do zwiększenia efektywności w zarządzaniu energią, przynosząc realne korzyści finansowe i środowiskowe, w postaci oszczędności, poprawny efektywności energetycznej w budownictwie oraz redukcji emisji CO2 – dodaje Bazga.

ista Polska

Reklamy