Reklamy
Aktualności

31 mln zł przychodu CUBE.ITG w I kwartale 2014 roku

Grupa Kapitałowa CUBE.ITG osiągnęła w I kwartale 2014 roku ponad 31 mln zł przychodów ze sprzedaży usług, wynik EBITDA na poziomie 1 mln zł oraz stratę netto w wysokości 0,57 mln zł. Podczas pierwszych trzech miesięcy 2014 roku Grupa CUBE.ITG wypracowała 31,9 mln zł przychodów ze sprzedaży (dla porównania 46,6 mln zł w I kwartale 2013 r.).

Na poziomie wyniku netto po I kwartale 2014 r. Grupa odnotowała stratę w wysokości 0,57 mln zł, w porównaniu do 1,71 mln straty z przed roku – widać więc, że spółka znacznie podnosi rentowność.

– Pierwszy kwartał w branży IT z reguły jest najsłabszy dla spółek z tego sektora, dlatego staraliśmy się pracować nad poprawą rentowności i zmniejszeniem kosztów ogólnego zarządu.W kolejnych kwartałach liczymy na poprawę wyniku – mówi Arkadiusz Zachwieja, Wiceprezes Zarządu CUBE.ITG S.A.

Sprzedaż usług w I kwartale 2014 r. charakteryzowała się istotnym wzrostem, szczególnie w obszarze działania sektora badań i rozwoju, gdzie wypracowano 10,44 mln zł przychodów. Działalność sprzedażowa w sektorze retail i multimedia zaowocowała przychodami na poziomie 6,83 mln zł. Grupa Kapitałowa utrzymuje także silną pozycję w sektorze bankowo-finansowym, w którym w I kwartale 2014 roku osiągnęła przychody w wysokości 4,64 mln zł.

Grupa CUBE.ITG skutecznie rozwija również portfel zleceń. Aktualny poziom kontraktacji usług CUBE.ITG na 2014 rok wynosi 93,1 mln zł.

Reklamy