Reklamy
Aktualności

400 mln zł na projekty związane z ochroną środowiska

Od 1 marca przedsiębiorcy mogą zgłaszać się po środki na realizację badań, prac rozwojowych i wdrażanie technologii proekologicznych. W ramach programu GEKON projekty otrzymają łącznie 400 mln zł.

Projekty będą finansowane w dwóch fazach: badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej. W pierwszej z nich przedsiębiorca może otrzymać do 80% refundacji wydatków kwalifikowalnych, w drugiej z kolei do 70%.

Wnioski będą przyjmowane do 14 marca 2013. Druga edycja konkursu przewidywana jest na IV kwartał bieżącego roku. Instytucjami wdrażającymi programu GEKON są Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Reklamy