Reklamy
Aktualności

4,3 mln zł na ekspansję zagraniczną od NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Sellbox, Oktawave, Homplex czy Fablo znalazły się w gronie 22 firm zarekomendowanych przez NCBiR do wsparcia finansowego w wysokości do 200 tys. zł w ramach programu GO_GLOBAL.PL. Środki zostaną wykorzystane do wprowadzenia przedsiębiorstw na rynki zagraniczne.

Łącznie NCBiR przeznaczy 10 mln zł na ekspansję zagraniczną polskich spółek z sektora Badań i Rozwoju. Dofinansowanie ma umożliwić firmom m.in. opracowanie strategii wejścia na rynki zagraniczne oraz na ich analizę, która obejmuje zakup raportów badawczych.

Nabór do trzeciej edycji GO_GLOBAL.PL ruszy jeszcze w tym roku. Warto się nim zainteresować, ponieważ zasady rozliczeń są klarowne, a NCBiR wypłaca zaliczkę w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych. Firma pokrywa natomiast minimum 10% kosztów kwalifikowanych.

Lista firm zarekomendowanych do wsparcia w ramach II edycji GO_GLOBAL.PL

Reklamy