Aktualności

50 mln euro to nowa maksymalna wartość projektu w ramach działania 8.2 PO IG

Szykują się zmiany w dotacjach unijnych – w 2013 roku planowane jest wprowadzenie m.in. uproszczeń w wymaganiach wobec zawartości wniosków dla projektów o wartości dofinansowania do 100 tys. zł. Maksymalna wartość projektu w ramach działania 8.2 PO IG zostanie zwiększona do 50 mln euro.

Rozszerzony zostanie katalog wydatków kwalifikowalnych – będzie można do nich zaliczyć również koszty ekspertyz i analiz związanych z przygotowaniem do realizacji projektu.

W ramach działania 8.2 PO IG środki będą przeznaczane także na projekty z zakresu data center, które ze względu na ograniczenia co do wartości projektu nie były realizowane w ramach działania.

W działaniu 8.3 PO IG nastąpi uproszczenie dokumentacji aplikacyjnej – zniknie konieczność przedkładania analizy finansowej w przypadku projektów w ramach których nie jest przewidziana budowa infrastruktury szerokopasmowej. Zmniejszą się też wymogi dotyczące doświadczenia wnioskodawcy.

Wydłuży się również lista wydatków kwalifikowalnych w działaniu 8.4 PO IG. Pozwoli to na obniżenie kosztów związanych z przygotowaniem projektu wdrażania Internetu na etapie “ostatniej mili”.

Według stanu na dzień 18.12.2012 w ramach działań 8.1, 8.2, 8.3 oraz 8.4 zawarto łącznie 4106 umów o dofinansowanie. Na ich mocy twórcy projektów otrzymali łącznie kwotę 2,87 mld zł. Jest to 53,41% środków, jakie były przeznaczone na dotacje.

 

AKTUALIZACJA:

W związku z pojawiającymi się komentarzami informujemy, że zmiany opisane powyżej są jeszcze w fazie projektowania i dopiero zostaną wprowadzone w życie. Piszemy o nich jako pierwsi na bazie pewnych informacji z Ministerstwa Gospodarki.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com