Reklamy
Aktualności

6,745 mln złotych na innowacje – ostatnie dni naboru

Tylko do 19 kwietnia br. można składać wnioski do VI edycji Programu Bon na innowacje, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Otrzymane dofinansowanie będzie można wykorzystać na zakup usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii.

Adresatami programu są mikro i mali przedsiębiorcy, którzy w roku złożenia wniosku oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach programu Bon na innowacje, nie korzystali z usług jednostki naukowej w zakresie wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii. Przedsiębiorca, który już uzyskał wsparcie w ramach Programu Bon na innowacje, nie może ubiegać się o kolejne wsparcie.

Całkowity Budżet Programu w 2013 roku dostępny dla Wnioskodawców to 6 745 000,00 zł.

Nabór wniosków trwa do dnia 19 kwietnia 2013 r. do godz. 16.30.

Dokumentacja dla Programu Bon na innowacje (link)

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres mailowy: bony@parp.gov.pl

Więcej informacji

Reklamy