Aktualności

76,6% wzrostu przychodów Grupy Integer.pl w I półroczu 2014

Rafał Brzoska Grupa Integer

Grupa Integer.pl wypracowała w I półroczu 2014 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 272,85 mln zł, co oznacza wzrost o 76,6% wobec H1 2013. Skonsolidowany wskaźnik EBITDA w I półroczu 2014 roku wyniósł 21,21 mln zł, zaś skonsolidowany zysk operacyjny EBIT 5,43 mln zł.

Na wynik Grupy Integer.pl SA w I półroczu 2014 roku istotnie wpłynęły koszty międzynarodowej ekspansji Paczkomatów® InPost. Spółka zintensyfikowała swoje działania zagraniczne, rozpoczynając instalację urządzeń w Azji, Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Północnej.

Ponadto spółka InPost poniosła znaczące nakłady na rozbudowę infrastruktury pocztowej, przede wszystkim w obszarze przesyłek rejestrowanych, a także koszty wdrożenia systemu elektronicznego potwierdzenia odbioru przesyłek (EPO). Dzięki wdrożeniu EPO spółka rozpocznie transformację z doręczeń listów w wersji papierowej na elektroniczną, z zachowaniem wymogów formalno-prawnych dotyczących terminów ustawowych.

W II kwartale 2014 roku Grupa Integer.pl SA poinformowała o sfinalizowaniu prywatnej oferty akcji skierowanej do polskich oraz zagranicznych inwestorów kwalifikowanych. Łącznie spółka pozyskała ok. 222 mln zł, które są przeznaczone na sfinansowanie ekspansji sieci Paczkomatów® w Europie, Azji i Ameryce Północnej.

Z kolei 24 lipca 2014 roku na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje Integer.pl SA. Spółka wprowadziła do alternatywnego systemu obrotu 30 tysięcy obligacji na okaziciela serii INT0617 o łącznej wartości nominalnej 30 milionów złotych. Środki z emisji obligacji – obok środków uzyskanych z przeprowadzonej prywatnej emisji akcji – także będą przeznaczone na inwestycję w spółkę easyPack Sp. z o.o.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com