Aktualności Biznes

9 istotnych zmian w przepisach o VAT

Firma Sage przygotowała listę zmian, na jakie powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy po wejściu w życie nowych przepisów związanych z rozliczaniem VAT, co nastąpi 1 stycznia 2013. Większość zmian skutkuje koniecznością aktualizacji użytkowanego obecnie oprogramowania finansowo-księgowego i handlowego.

– Zmiana przepisów w istocie znosi 19-letnią polską tradycję rozliczania podatku VAT. Będziemy mieli przepisy zgodne z tymi, jakie obowiązują w Unii Europejskiej. Dla przedsiębiorców nadchodzi trudny czas, bowiem będziemy żegnać się z przyzwyczajeniami – komentuje Bogdan Zatorski, Kierownik Konsultingu z Sage.

– Celem tych modyfikacji jest dopasowanie polskich przepisów do regulacji unijnych, a także wprowadzenie bardziej przejrzystych i usystematyzowanych zasad w zakresie fakturowania i rozliczania VAT. Urzędnicy mają 5 lat na naukę zmian, bo tyle trwa okres, przez który mogą kontrolować i weryfikować działania firm. Biznes niestety musi się w tym zakresie dokształcić w niespełna 10 tygodni – dodaje Zatorski.

 

Lista najważniejszych zmian związanych z rozliczaniem VAT, wchodzących w życie 1 stycznia 2013 roku.
1. Możliwość wystawiania faktur uproszczonych
Podatnik, dokonujący sprzedaży do kwoty brutto 450 zł, będzie mógł wystawiać tzw. faktury uproszczone. Na fakturach uproszczonych będzie można umieścić jedynie NIP nabywcy, bez konieczności wskazywania jego adresu i nazwy. Zapis ma uprościć i skrócić procedurę wystawiania dokumentów sprzedaży dla transakcji o niewielkich kwotach.

2. Możliwość wystawiania faktur zbiorczych
Podatnik, który dokona więcej niż jednej dostawy towarów lub usług dla jednego kontrahenta w jednym miesiącu kalendarzowym, będzie mógł wystawiać fakturę zbiorczą dokumentującą wszystkie te czynności.

3. Możliwość wystawiania faktur sprzedaży przez nabywcę oraz strony trzecie
Faktury sprzedaży w imieniu i na rzecz sprzedającego będą mogli wystawiać zarówno nabywca , jak i strony trzecie (np. przedstawiciel podatkowy czy biuro rachunkowe), upoważnione do tego przez podatnika.

4. Ułatwienia dla faktur elektronicznych
Od nowego roku zostanie zniesiona konieczność uzyskania formalnej zgody od odbiorcy na wysyłanie faktur elektronicznych. Jeśli sprzedający wyśle do kupującego e-fakturę, sam fakt jej zapłaty oznaczać będzie akceptację. Jeśli odbiorca nie będzie chciał otrzymywać e-faktur od sprzedającego (np. teleoperatora), będzie musiał zgłosić formalny sprzeciw, by nadal otrzymywać faktury w formie papierowej.

Obecnie stosowanie faktur papierowych, wg wyliczeń firmy Sage, kosztuje wszystkich przedsiębiorców w Polsce 6 miliardów złotych rocznie, a społeczeństwo blisko 130 hektarów wyciętego lasu.

5. Podatnik sam musi zadbać o tzw. kontrolę biznesową audytu faktur
Po 1 stycznia 2013 podatnik zobowiązany będzie do samodzielnego określenia sposobu zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur, niezależnie od tego, czy zostały one wystawione w formie papierowej czy elektronicznej. Ustawodawca nakłada więc na podatnika obowiązek opracowania, przyjęcia i wdrożenia procedur kontrolnych, dając mu przy tym pewną dowolność działania i wybór narzędzi dla kontroli.

6. Koniec faktur wewnętrznych
Faktury wewnętrzne wystawiane od przyszłego roku nie będą miały żadnego skutku finansowego, podatkowego ani prawnego. Przedsiębiorcy będą musieli zastąpić faktury wewnętrzne inną dokumentacją, uznawaną przez urząd skarbowy.

7. Zmiany w metodzie kasowej
Obecnie „metoda kasowa” zakłada, że obowiązek podatkowy powstaje pomimo braku zapłaty należności w terminie 90 dni od terminu zapłaty wskazanego na fakturze VAT. W zapowiadanych zmianach termin ten ulegnie prawdopodobnie wydłużeniu do 180 dni. Zapis będzie dotyczyć tylko organizacji, które wykazują obrót roczny do 1,2 miliona euro.

8. Faktury wystawią także podatnicy zwolnieni z VAT
Projekt zmian przewiduje możliwości wystawiania faktur przez podatników, którzy są zwolnieni z VAT – na żądanie nabywcy.

9. Koniec not korygujących
W myśl nowych przepisów, noty korygujące stosowane w celu poprawy błędów na fakturze zostaną całkowicie zastąpione fakturami korygującymi.

W związku z zapowiadanymi zmianami w VAT spółka Sage już latem br. uruchomiła specjalną Infolinię VAT dla przedsiębiorców. Jest dostępna pod numerem telefonu 22 417 93 93.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com