Reklamy
Aktualności Fundusze

Acreo: Debiut na NewConnect

29 sierpnia 2011 roku na rynku NewConnect odbyło się pierwsze notowanie spółki Acreo z portfela IQ Partners S.A.

Spółka, reprezentowana przez Wojciecha Przyłęckiego, zajmuje się wdrożeniami systemów klasy ERP i CRM. Specjalizuje się w oprogramowaniu dla poligrafii, tworzonego w oparciu o MBS Dynamics – NAV i PrintVis. Spółka jest wyłącznym integratorem i dystrybutorem na terenie Polski i Ukrainy PrintVis’a.

Wyemitowano:

  • 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,1 zł,
  • 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,1 zł,
  • 150.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,1 zł.

To 119 spółka debiutująca na rynku NewConnect w tym roku i 299 od początku istnienia rynku alternatywnego.

11% udziałów w spółce Acreo pośrednio posiada fundusz IQ Partners S.A. zarządzany przez Macieja Hazubskiego.

Reklamy