Reklamy
Aktualności Fundusze

Adiuvo: fundusz seed dla biotechnologii i medycyny

Adiuvo został powołany na okres 8 lat, a jego cykl inwestycyjny będzie realizowany w okresie 3-4 lat, z zakładaną minimalną średnioroczną stopą zwrotu dla całego funduszu na poziomie 10%. W sumie zainwestuje w ponad 10 projektów, aktywnie wspomagając swoje spółki portfelowe w przygotowaniu i realizacji strategii działania. Obejmie całe terytorium Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województw lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Kapitał Funduszu Adiuvo pochodzi od inwestorów krajowych. Połowę kapitału zadeklarował KFK ze środków otrzymanych ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Projekty, które znajdą się w sferze zainteresowań Funduszu Adiuvo będą musiały spełnić kilka podstawowych założeń tzn. powinny być we wczesnym stadium rozwoju i opierać się na innowacyjnej technologii, która ma szansę na silne zabezpieczenie patentami. Powinny dotyczyć nowych trendów, wymagać opracowania aplikacji, certyfikacji, przeskalowania ze skali laboratoryjnej i opracowania modelu biznesowego oraz powinny być skupione wokół zespołów badawczych o silnych kompetencjach i międzynarodowej pozycji.

Kontakt do Adiuvo:
Fundusz Adiuvo Sp. ka, sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8 bud. 3a
01-793 Warszawa

Reklamy