Reklamy
Aktualności

Akademia biznesu: Zakładanie firmy cz. II

Jeszcze kilka lat temu żeby założyć firmę należało poświęcić na to sporo czasu i odwiedzić kilka Urzędów. Zasadniczo pierwszym krokiem, jaki należało podjąć była rejestracja firmy w Urzędzie Miasta i Gminy wiążąca się ze złożeniem wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Kolejnym krokiem było złożenie formularza RG-1 w Urzędzie Statystycznym w celu uzyskania numeru statystycznego REGON. Po założeniu firmowego konta bankowego i wyrobieniu pieczątki musiał odwiedzić Urząd Skarbowy w celu złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania i uzyskania numeru NIP, a następnie zgłosić płatnika składek do ZUS. Te procesy są od pewnego czasu stopniowo upraszczane. Obok wprowadzonego w 2009 roku jednego okienka, nie tak dawno udostępniono możliwość elektronicznej rejestracji.

Od 1 lipca 2011 osoby fizyczne chcące założyć działalność gospodarczą mają możliwość zarejestrowania jej przez Internet. Należy złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek składany jest na zintegrowanym formularzu CEIDG-1.

Reklamy