Reklamy
Aktualności Wydarzenia

Akademia E-biznesu w Zielonej Górze – relacja

„Akademię E-biznesu” gościła tym razem Zielona Góra. Konferencja pt.: „Relacje z klientami” odbyła się 10 października br. w  zielonogórskim Hotelu Qubus. Zaproszeni eksperci w swoich prelekcjach podjęli temat relacji z klientami.

Konferencję rozpoczął Tomasz KarwatkaPrezes Zarządu Divante. Prowadzący wyjaśnił w jaki sposób pozyskać klientów, jak wykorzystać efekt ROPO (zachowania konsumenckie w internecie przed dokonaniem zakupu w tradycyjnych kanałach sprzedaży.). Scharakteryzował ich zachowania w momencie wyboru sprzedawcy na przykładnie konkretnych organizacji. Omówił narzędzia, które są użytecznie w pozyskiwaniu klientów a także na przykładach opowiedział o szacowaniu kosztów i przychodów z tych działań .

Drugim prelegentem był Adam Pioch z firmy Digital Generation, posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze wspierania e-biznesu. Nawiązując do działań związanych z pozyskiwaniem  klienta przedstawił proces budowania z nim relacji. Wyjaśnił m.in. takie terminy jak: konwersja, czyli stosunek odwiedzin klienta zakończonych pożądaną przez nas akcją do sumy wszystkich jego odwiedzin na naszej stronie.

Malwina Sakowska z Perceptus Sp. z o.o. zanalizowała czynniki, które są dla klientów decydujące w momencie wyboru produktu. Podkreśliła również, że dużo kosztowniejsze jest pozyskanie nowego klienta, niż koszt sprzedaży produktu konsumentowi, z którym mieliśmy już związek.

Marta Bojanowska (Petra Sp. z o.o) podkreślała ważność satysfakcji klienta z naszego przedsięwzięcia. Prelegentka wspomniała o elementach, które zagwarantują nam pozytywny odbiór ze strony konsumenta. Opisała czego nie powinno zabraknąć na stronie internetowej naszej firmy oraz jak formułować treści i komunikaty do klientów. Ważnym aspektem naszej działalności jest więc szukanie, a następnie pokazywanie wyróżników, które cechują naszą ofertę.

Studium przypadku na przykładzie SMSCentral.pl omówił Marcin Kapustka, który rozwinął zagadnienie standardów obsługi klienta. Opisał budowę platformy, a także pokazał jak wyglądała współpraca i pilotaże w jej trakcie. Omówił kwestie licencjonowania oraz ukryte koszty rozwiązań IT. Tematem spotkania była również budowa procedur związanych z obsługą klientów oraz ochroną danych osobowych. Prelegent przedstawił mechanizmy podtrzymujące relacje z klientami.

Na zakończenie spotkania dr inż. Robert Barski z Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego zgłębił w swojej prezentacji utrzymanie procesu relacji z klientem. Podczas swojej prelekcji nawiązywał do ważnej marketingowej zasady „Pięciu I”. Rozwinął także ważne w strategii marketingowej aspekty: typów relacji z klientem, warunków oraz sposobów komunikacji z nim. Swoje wystąpienie w nawiązaniu do tematu relacji z klientem spuentował maksymą: „Traktuj wszystkich tak, jakbyś sam chciał być traktowany”.

Było to szóste spotkanie z „cyklu życia” e-przedsiębiorstwa. Przebieg poprzednich spotkań w każdej chwili można obejrzeć na serwisie YouTube, pod adresem: www.youtube.com/WEBGOVPL.

Reklamy