Reklamy
Aktualności

Analityka predykcyjna w marketingu

Analityka predykcyjna to pojęcie stosunkowo nowe, które jednak coraz częściej usłyszeć można wśród właścicieli firm i specjalistów od marketingu na całym świecie. Dlaczego wzbudza ono tyle zainteresowania?

Analityka predykcyjna oznacza proces wydobywania konkretnych informacji z istniejących już zbiorów danych. To właśnie w ten sposób możemy zauważyć powielające się dotychczas schematy i wzory, które pozwolą nam przewidzieć nadchodzące trendy.

Analityka predykcyjna to działanie bardzo istotne zwłaszcza z punktu widzenia firm, które posiadają duże bazy klientów. Dzięki niemu mogą dostrzec schematy i wzorce, które dotychczas pozostawały niezauważone. Proces ten jest niezwykle przydatny w działalności biznesowej, ponieważ pozwala prognozować przyszłe zachowania konsumentów, np. przewidywać odejście klienta do konkurencji, przewidywać zwiększenie popytu na daną usługę. Dzięki wnioskom płynącym z tego rodzaju analizy możemy dostrzec nowe możliwości rozwoju firmy lub wręcz przeciwnie – powstrzymać potencjalne zagrożenia zanim jeszcze wystąpią.

Znajdź ukryty wzór

Analityka predykcyjna dostarcza nam informacji na różnorodne tematy, które mogą być przydatne w działalności finansowej. Taki proces zwiększa naszą wiedzę o zachowaniach i potrzebach konsumentów, również tych, które dopiero zaistnieją. Na podstawie wyszukanych w zbiorze danych relacji i powieleń możemy zatem podjąć konkretne decyzje biznesowe. Przykładem może być przygotowanie oferty dla przyszłych potrzeb wybranej grupy konsumentów, przewidzianych przez analizę predykcyjną. Takie działanie pozwala nam wyprzedzić konkurencję, zwiększyć sprzedaż i zbudować mocną pozycję naszej firmy na rynku.

Wnikliwa analiza zbiorów danych pozwala także stworzyć wzorzec zachowań klientów, którzy do tej pory zrezygnowali z naszych usług. W ten sposób zyskujemy szansę na zapobieżenie niezliczonym rezygnacjom w przyszłości poprzez przedstawienie tym konsumentom dogodnej, atrakcyjnej oferty. Odnalezienie schematu pozwala trafić w ich potrzeby, zanim jeszcze zostaną one wyartykułowane.

Analityka predykcyjna to narzędzie przyszłości, które pozwala nam o krok wyprzedzić konkurencję i przewidzieć przyszłe trendy zachowań konsumenckich. Tego rodzaju analiza może okazać się niezastąpiona w zwiększeniu sprzedaży i zbudowaniu stabilnej pozycji firmy na rynku.

 

źródło obrazka ; [ internet ]

Reklamy