Reklamy
Aktualności Finanse

Analiza BIK: Kobiety aktywne na rynku kredytów

Jak wynika z analizy Biura Informacji Kredytowej, Polki zaciągają kredyty we właściwym dla tego rodzaju aktywności wieku, na cele związane z dobrem i komfortem życia rodziny, a także lepiej niż mężczyźni je spłacają.  Ciekawe jest także to, że prawie ¼ wartościłącznej kwoty kredytów Polek przypada na mieszkanki województwa mazowieckiego.

Na grudzień 2015 r. blisko 51% Polek (7,76 mln) posiadało 13,25 mln czynnych produktów kredytowych, rozumianych jako kredyty mieszkaniowe, konsumpcyjne, karty kredytowe i linie kredytowe, opiewających na łączną kwotę do spłaty 256,64 mld zł. Warto podkreślić, że kobiety lepiej odmężczyzn radzą sobie z terminowym regulowaniem zobowiązań – spośród 1,4 mln kredytobiorców opóźniających się ponad 90-dni ze spłatą kredytu kobiety są w mniejszości, stanowiąc 45%. Spośród 13,25 mln posiadanych przez Polki produktów kredytowych prawie połowa (46%) to kredyty konsumpcyjne o wartości do spłaty 58,5 mld zł (23% udział w łącznej kwocie do spłaty). Z kolei, z tytułu zaciągniętych kredytów mieszkaniowych do spłaty pozostaje prawie 75% łącznej wartości zadłużenia pań.

– Naturalnym zjawiskiem, występującym równolegle na rynku kredytowym jest z jednej strony udział kredytów konsumpcyjnych, dominujących pod względem liczby, a z drugiej – kredytów mieszkaniowych, wyróżniających się w zakresie wartości – mówi prof. Waldemar Rogowski, główny analityk kredytowy BIK. – Kredyty konsumpcyjne zaciągane są w związku z finansowaniem zakupów sprzętu RTV, AGD, samochodów orazfinansowaniem innych bieżących potrzeb związanych z codziennym życiem.

Średnia kwota zaciąganego kredytu konsumpcyjnego wynosiła 10 846 zł. Natomiast decyzja o zakupie nieruchomości jest bardzo poważną decyzją, na lata. Często zakup nieruchomości jest wspierany wysokim długoterminowym kredytem bankowym (średnia wartość zaciąganego kredytu mieszkaniowego w 2015r. wynosiła 215,3 tys. zł), zaciąganym zazwyczaj z partnerem.

Kredytowy portret współczesnej Polki

Analizując przekrój wiekowy Polek posiadających czynny produkt kredytowy, można zauważyć duże zróżnicowanie. Najbardziej ukredytowione są panie wieku 35 – 44 lata –  sześć na dziesięć kobiet posiada produkt kredytowy. One też posiadają najwięcej produktów kredytowych o łącznej wartości do spłaty 3,05 mln, co stanowi 23% wśród populacji kobiet. –  Na taką strukturę ukredytowienia wpływ ma kilka czynników, m.in. wiek określający najwyższą aktywność zawodową, a tym samym najwyższych dochodów. Ponadto w tym wieku występują najwyższe potrzeby konsumpcyjne, choćby związane z utrzymaniem rodziny, oraz mieszkaniowe – tłumaczy prof. Rogowski. Najmniej ukredytowione są najmłodsze panie w wieku 18 – 24 lata – 15% z nich ma produkt kredytowy.

Zróżnicowanie regionalne

BIK przeanalizował również poziom ukredytowienia kobiet w poszczególnych regionach Polski. Statystycznie najbardziej ukredytowione są panie w województwach północno-zachodnim, dolnośląskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim i lubuskim – w tym ostatnim aż 52,2% mieszkanek posiada czynny produkt kredytowy. Co ciekawe, 15% spośród wszystkich pań posiadających produkt kredytowy mieszka w województwie mazowieckim, a wartość pozostająca do spłaty stanowi 24% łącznej kwoty zadłużenia wszystkich Polek. – Tak duży udział w wartości łącznej kwoty do spłaty mieszkanek Mazowsza wynika głównie z posiadanych przez nie kredytów mieszkaniowych na wyższe kwoty, co natomiast jest determinowane cenaminieruchomości szczególnie w stolicy, gdzie średnia cena m2 oferowanej przez dewelopera nieruchomości w Warszawie wynosił w 2015 r. 8 tys. zł. – wyjaśnia prof. Rogowski – Interesująca jest także obserwacja, że 65% kobiet z województwa mazowieckiego mieszka w aglomeracji warszawskiej a przypada na nie 85% kwoty do spłaty mieszkanek Mazowsza i aż 20% kwoty do spłaty wszystkich Polek .

Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Reklamy