Reklamy
Aktualności Fundusze Startupy

Aplikacje do akceleratora GammaRebels tylko do 30 czerwca

GammaRebels.com, za którym stoi fundusz hardGAMMA Ventures, to pierwszy polski akcelerator dla przedsiębiorców technologicznych.  Model jego działania zbliżony jest do zachodnich odpowiedników -projekty rozwijane będę podczas 3-miesięcznego (1 sierpnia – 31 października) programu akceleracyjnego pod okiem grona doświadczonych mentorów. W każdy z projektów zostanie zainwestowane maksymalnie 20 tys. zł (w zamian za 10% udziałów). Zwieńczeniem programu będzie możliwość zaprezentowania projektu przed inwestorami podczas Demo Day.

Aby zgłosić się swój projekt należy do 30 czerwca przesłać krótką prezentację projektu i zespołu.

Reklamy