Reklamy
Aktualności Zdrowie

Asystenci medyczni będą mogli wystawiać zwolnienia chorobowe – komentarz ekspercki do nowelizacji ustawy

– Nowelizacja ustawy sprawi, że w całym cyklu wystawiania e-zwolnienia będzie
można pominąć lekarza, co znacznie ułatwi ich uzyskiwanie – od bardziej dostępnych
dla pacjentów pracowników służby zdrowia. Sprawi to, że ilość wystawianych
zwolnień chorobowych najprawdopodobniej wzrośnie. Stanowi to niestety potencjał
do zwiększenia liczby tzw. „generatorów zwolnień” czyli lekarzy wypisujących
zwolnienia na dużą skalę – komentuje, Mikołaj Zając prezes Conperio najbardziej
doświadczonej w problematyce absencji chorobowej firmy konsultingowej na polskim
rynku.

Reklamy