Reklamy
Aktualności Technologia

Bezpieczeństwo danych – sprawdza się tylko kompleksowe podejście

Nowoczesne środowisko pracy musi być tak dynamiczne, jak cyfrowe zagrożenia, którym
ma sprostać. Dlatego tak ważne jest zadbanie o kwestie bezpieczeństwa danych w każdym
aspekcie funkcjonowania organizacji. Szczególnie, że wraz z ewolucją stylu pracy związaną
z coraz większa popularnością pracy zdalnej, rosnącym zasięgiem cyfryzacji, trendami
takimi jak BYOD (Bring Your Own Device) czy koniecznością przetwarzania coraz większej
liczby danych, tych zagrożeń i wyzwań pojawia się coraz więcej. Dla skuteczności strategii
bezpieczeństwa kluczowe znaczenie ma kompleksowe podejście.

Według danych z raportu Quorcirca 1 aż 61% firm odnotowało w ciągu roku jeden lub więcej
incydentów związanych z nieuprawnionym dostępem do danych z poziomu urządzenia
drukującego. Te zdarzenia mogą okazać się nie tylko kosztowne z punktu widzenia utraty
kontroli nad ważnymi danymi, ale również kar wynikających z naruszenia przepisów o
ochronie danych osobowych. Co ciekawe, dużej części tych przypadków można zapobiec
dzięki wykorzystaniu podstawowych funkcji dostępnych w niemal każdym wielofunkcyjnym
urządzeniu drukującym Ricoh. Należą do nich m.in. skanowanie do pliku PDF
zabezpieczonego hasłem, PDF z cyfrowym podpisem, wydruk bezpieczny, czy kontrola
nieautoryzowanej kopii.

Skala zagrożeń, którym musi sprostać przedsiębiorstwo rośnie wraz z liczbą informacji,
które są na co dzień przetwarzane w organizacji. Firma musi chronić dane w sposób holistyczny i mieć na uwadze cały cykl życia dokumentu. Szczególnie, że obiegi dokumentów obejmują teraz znacznie więcej różnych urządzeń oraz sieci.

Reklamy