Reklamy
Aktualności

BGK: poręczenie lub gwarancja kredytu

Poręczenie/gwarancja jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu, które Przedsiębiorca może otrzymać celem uzyskania kredytu inwestycyjnego lub obrotowego w szczególności na:
– realizację przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej:
– projekty infrastrukturalne
– związane z rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w tym realizowane z wykorzystaniem środków publicznych.

Poręczeniem lub gwarancją nie mogą być objęte kredyty udzielone przez BGK.

Poręczenia/gwarancje są udzielane maksymalnie do 80% kwoty kredytu w wysokości od 100.000 złotych do 10.000.000 euro.

Stawki za roczne poręczenie wynoszą od 1,6 do 2,8%, gwarancji – od 2 do 3,4%.

Więcej szczegółów na stronie BGK.

Reklamy