Reklamy
Aktualności

Biznes: odpływ pracowników będzie problemem

Aż 55% badanych prezesów stwierdza, że dobry i utalentowany zespół w największej mierze przyczynia się do poprawy wyników finansowych firmy. W najbliższej przyszłości liczba ekspertów w regionie się zmniejszy.

Wnioski z badania prezesów najbardziej dynamicznych firm na rynku są niewesołe dla innych przedsiębiorstw. Skoro zmniejszająca się liczba specjalistów dotknie branżę technologiczną, również inne będą miały ograniczony do nich dostęp. Oznacza to wyższe ceny i wynagrodzenia dla specjalistów, dłuższy czas potrzebny do ich znalezienia oraz drenaż ze strony bardziej zasobnych firm.

Reklamy