Aktualności

Blisko 6 milionów na rozwój firm na Mazowszu

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania przedsiębiorczości stało się instytucją udzielającą mikropożyczek w kwocie do 50 tys. zł dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą. To już druga umowa tego typu w województwie mazowieckim – pierwsza (na kwotę 9,3 mln zł) zostanie rozdysponowana przez stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości.

„Gotówka na start” to projekt zatwierdzony do dofinansowania przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z programu Kapitał Ludzki. W ramach niego, sięgające prawie 5,9 mln zł dofinansowanie Koneckie Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości przeznaczy na bezpośrednią pomoc przyszłym przedsiębiorcom w formie preferencyjnych mikropożyczek (oprocentowanie będzie nie wyższe niż 2 proc.) i doradztwo. Inicjatywa rusza już w maju i potrwa dwa lata. Z projektu mogą korzystać osoby zarówno bezrobotne, nieaktywne zawodowo, jak i zatrudnione. Grupa docelowa to łącznie 141 osób fizycznych, zamieszkujących na terenie podregionu radomskiego, warszawskiego wsch., warszawskiego zach. i miasta stołecznego Warszawy, zamierzających dopiero rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Zgłoszenia do udziału w projekcie za pośrednictwem formularza będą przyjmowane osobiście w biurze projektu w Szydłowcu oraz w punktach w Radomiu, w Warszawie oraz listownie. Formularze, oprócz danych kandydatów będą zawierać także opis pomysłu na biznes, który zamierza zrealizować przyszły przedsiębiorca. Dwuetapowy proces oceny pozwoli najpierw na ocenę formalną i merytoryczną projektu, a następnie na szczegółowe omówienie biznesu przed udzieleniem finansowania.

Zdjęcie w nagłówku artykułu zostało udostępnione dzięki uprzejmości serwisu fotolia.com (© Photo-K – Fotolia.com)

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com