Reklamy
Aktualności

Bon turystyczny w pigułce

Już od 1 sierpnia będzie można skorzystać z nowego świadczenia – bonu turystycznego, którego celem jest wsparcie polskich rodzin przy finansowaniu kosztów wakacji dzieci oraz jednocześnie wsparcie polskiej branży turystycznej, która mocno ucierpiała w związku z epidemią. Czym tak naprawdę jest bon turystyczny, kto i jak może z niego skorzystać wyjaśnia prawniczka z DAS Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej.

Polski Bon Turystyczny to dokument w formie elektronicznej, który ma wartość 500 zł na każde dziecko, które nie ukończyło 18 roku. Dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje dodatkowy bon w wysokości 500 zł (w sumie więc 1000 zł). – Warunkiem otrzymania bonu jest przyznane prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko (tzw. 500+) lub do dodatku wychowawczego wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Szczegółowo o warunkach, jakie musi spełniać osoba, której świadczenie w formie bonu przysługuje, można przeczytać w art. 4 ustawy. Co istotne, uzyskanie bonu nie jest zależne od poziomu dochodów. Od bonu nie trzeba odprowadzać podatku, nie wlicza się go również do wysokości dochodu – tłumaczy Marta Kotowska, prawniczka z DAS.

Jak otrzymać bon turystyczny, gdy spełniamy warunki?

Aby uzyskać bon nie trzeba składać żadnego wniosku, wystarczy go aktywować. Bon turystyczny ma wyłącznie postać elektroniczną. Można go wygenerować po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Jest to platforma teleinformatyczna prowadzona przez ZUS. Bon ma formę 16-cyfrowego numeru, który rodzic bądź opiekun otrzyma na podany wcześniej przez siebie numer telefonu – w formie wiadomości tekstowej sms, lub mailowo, w zależności od tego, jaki kontakt (numer telefonu komórkowego/adres email) poda we wniosku. Bonu nie można w żaden sposób spieniężyć – nie istnieje możliwość wymiany bonu na gotówkę czy inne środki płatnicze, zwraca uwagę ekspertka. 

Jak korzystać z bonu? Czy każdy przedsiębiorca przyjmie taką płatność?

Bon może zostać zrealizowany na terenie całego kraju. Używając go można opłacić usługi hotelarskie takie jak pobyt w hotelu, w pensjonacie czy w gospodarstwie agroturystycznym lub na campingu. Również będzie możliwie opłacenie bonem imprezy turystycznej realizowanej przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego. Oznacza to, że przy pomocy bonu będzie można także opłacić pobyt dziecka na koloniach lub obozie rekreacyjnym. 

Nie należy zapominać, że bon dedykowany jest wypoczynkowi dzieci. Opłacone usługi noclegowe czy imprezy turystyczne mają być więc realizowane na rzecz dziecka, które jest beneficjentem tego bonu. Warto też podkreślić, że bonem nie można opłacić wyjazdu zagranicznego. Można go wykorzystać jedynie jako płatność za usługi świadczone na terenie Polski – dodaje Marta Kotowska. Lista przedsiębiorców, u których płatność bonem będzie możliwa, będzie dostępna na stronie internetowej www.bonturystyczny.gov.pl od 1 sierpnia 2020 r. Zatem przed rezerwacją warto się upewnić, że dany przedsiębiorca jest na wspomnianej liście i przyjmie płatność w formie bonu turystycznego.

Co ważne, podkreśla ekspertka DAS, aby skorzystać z płatności bonem należy okazać go podczas dokonywania rezerwacji lub przy zakwaterowaniu (jeżeli to wtedy następuje płatność). Natomiast w sytuacji gdy kwota płatności będzie wyższa niż ta, na którą opiewa bon, będzie można ją dopłacić gotówką czy przelewem. – Co więcej, nie ma potrzeby wydatkowania całej kwoty naraz. Bon może być wykorzystywany wielokrotnie aż do zużycia całej jego sumy. Aktualny stan środków w ramach bonu można na bieżąco kontrolować na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS w zakładce ,,Mój bon” – wskazuje prawniczka.

Oprócz wartości, pamiętaj o jego ważności 

Bon turystyczny można aktywować od 1 sierpnia 2020 r. Będzie on ważny do końca marca 2022 r. Przy czym to data, do której upływu należy dokonać samej opłaty za usługę turystyczną. Sam pobyt może mieć miejsce później. Również rodzice, których dzieci urodziły bądź urodzą się w 2020 r. będą mieli możliwość pobrania bonu turystycznego. Warunkiem jest, aby do dnia 31 grudnia 2020 r. uzyskali prawo do świadczenia wychowawczego – tzw. 500+ lub do dodatku wychowawczego.

 

Reklamy