Reklamy
Aktualności

Brand24: start analizy Google Plus

Według Brand24, Google Plus skupia użytkowników najbardziej zaawansowanych a więc cennych z marketingowego punktu widzenia. Ich publikacje, recenzje czy zgłaszane problemy powinny być analizowane ze szczególną uwagą. Warto więc uwzględnić Google Plus (oprócz Facebooka i Twittera), jako ważne medium w kontaktach z klientami.

Brand24 jest narzędziem monitoring marki. Zbiera i analizuje informacje z internetu, zwracając szczególna uwagę na dane pochodzące z serwisów społecznościowych. Realizowany jest również pomiar natężenia szumu wokół wybranej marki, produktu lub wybranych słów kluczowych.

Reklamy