Reklamy
Aktualności

Chmura: gotowe rozwiązanie dla każdej firmy?

Badanie firmy IBM CEO Study (1500 prezesów na całym świecie) 80% twierdzi, że otoczenie firmy będzie coraz bardziej złożone. Niecałe 50% uważa, że ich firmy są dobrze przygotowane by poradzić sobie z tą zmianą. Jednym z kluczowych powodów jest istniejąca, nieelastyczna infrastruktura informatyczna.

Według Microsoftu, firmy przeznaczają na opracowywanie nowych aplikacji 11% firmowego budżetu IT; resztę pochłania obsługa systemów i wydatki na infrastrukturę. Znaczna część owych 11% przypada na duże, „strategiczne” projekty, jak nabywanie i wdrażanie kluczowych systemów korporacyjnych.

Instytut badań technologicznych Gartner przewiduje, że chociaż branża przetwarzania w chmurze będzie do 2015 r. rosnąć w tempie 19% rocznie, to inwestycje w nią nie wyniosą nawet 5% światowych wydatków na technologie informatyczne.

Technologiczne korzyści z wykorzystania chmury mają charakter dodatkowy i powinny być wtórne w stosunku do korzyści biznesowych m.in.: oszczędności, wzrost elastyczności umożliwiający np. obsługę większej grupy klientów, uzyskany dzięki zwiększeniu skalowalności przedsiębiorstw lub rozwój nowej oferty rynkowej. Jednocześnie cloud computing jest dobrym narzędziem, które poprzez propozycję nowych usług umożliwia utrzymanie i pozyskanie nowych klientów m.in. dla firm telekomunikacyjnych.

W badaniu polskiej edycji Harvard Business Review i IBM wzięło udział 11 dyrektorów największych polskich firm – banków, firm produkcyjnych czy operatorów sieci komórkowej. Okazuje się, że mimo iż większość ankietowanych firm korzysta z cloud computing w wąskim zakresie, to wywiera ona coraz większy wpływ na działanie całych przedsiębiorstw. Ankietowani zwracają uwagę na elastyczność działań, zmniejszenie czasu realizacji procesów, czy wydajność, związaną z wprowadzeniem chmury do przedsiębiorstwa.

Firmy korzystające z cloud computing skupiają się przede wszystkim na rozwoju chmur prywatnych, a z rozwiązań dostępnych za pośrednictwem internetu (public cloud) korzystają jedynie do realizacji standardowych usług komunikacyjnych (wideokonferencje, praca grupowa) lub ściśle odseparowanych od reszty systemów funkcji (takich jak gromadzenie danych na potrzeby urzędów czy testy bezpieczeństwa IT). Wyjątkiem są operatorzy telekomunikacyjni (T-Mobile, Grupa TP) – na wewnętrzne potrzeby wykorzystują przede wszystkim chmury prywatne, ale rozważają lub są na etapie przygotowań oferty usług świadczonych za pomocą chmury publicznej.

Jak zauważa Tomasz Matuła z Grupy TP wbrew obiegowym opiniom taka zmiana nie zawsze oznacza obniżkę kosztów. Na pewno jednak przyczynia się do wzrostu ich przewidywalności.

Wprowadzanie cloud computing w organizacjach, które nie uporządkowały procesów IT, może przysporzyć więcej problemów niż korzyści. Firmy wdrażając tego typu rozwiązania, muszą całkowicie zmienić sposób spojrzenia na usługi świadczone przez pion technologii użytkownikom wewnętrznym i zmodyfikować metody ich wymiarowania.

Mimo szeregu korzyści osiąganych przez korporacyjnych użytkowników chmury obliczeniowej dalszy rozwój platform w nowym modelu jest ograniczony przez kilka barier. Wykorzystanie metody małych kroków w implementacji rozwiązań cloud computing ułatwia zidentyfikowanie i pokonanie wielu uprzedzeń, żywionych przez menedżerów względem tej metody przetwarzania danych.

Bariery spowodowane niepewnością, ryzykiem oraz ograniczoną chęcią do wprowadzania zmian można pokonać dzięki twardym argumentom rachunku ekonomicznego. Pomaga tu analiza całkowitych kosztów użytkowania (total cost of ownership) uwzględniająca koszty bezpośrednie, ale również koszty niejawne związane m.in. z koniecznością utrzymania kompetencji, zarządzania infrastrukturą, efektywnego zarządzania relacjami z dostawcami czy korzyści utracone na skutek zbyt długiego czasu projektowania nowych produktów lub usług. Porównanie takiego zestawienia z wydatkami na rozwiązujące te same problemy rozwiązania cloud computing może stanowić argument w dyskusji o rozwoju IT lub uzasadnienie dla zmian w strategii informatyzacji firmy.

Więcej o chmurach w raporcie Harvard Business Review Polska: raporty.hbrp.pl/07fc67

Reklamy