Aktualności Wydarzenia

City Service debiutuje na GPW

City Service jest jedną z wiodących firm świadczących usługi utrzymania czystości i administracji nieruchomości. Estońska firma to 53. zagraniczna spółka notowana na warszawskiej giełdzie.

Dziś na warszawskim parkiecie zadebiutowały akcje City Service. Estońska firma jest 481. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 22. debiutantem na tym rynku w 2015 roku. Jednocześnie City Service to trzecia estońska i 53. zagraniczna firma na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Debiutowi nie towarzyszy oferta publiczna.

City Service świadczy usługi utrzymania nieruchomości mieszkaniowych oraz usługi utrzymania czystości. Zarządza obiektami handlowymi i przemysłowymi oraz obiektami użyteczności publicznej. Do pozostałej działalności należy m.in. ochrona, remonty budynków i zarządzanie wierzytelnościami. Grupa świadczy usługi na terenie Litwy, Polski, Łotwy, Hiszpanii i Rosji.

Od 8 czerwca 2007 roku akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Wilnie (Official List of NASDAQ OMX Vilnius Stock Exchange). Kapitalizacja City Service (liczona na podstawie kursu notowań akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Wilnie wynoszącego 1,54 EUR – kurs z 3 miesięcy poprzedzających datę wniosku) wynosi 48,7 mln EUR, tj. 206,7 mln PLN.

Głównym akcjonariuszem City Service jest ICOR UAB posiadający 66,23% akcji w kapitale zakładowym i tyle samo udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu.

Obchody debiutu City Service odbywają w Wilnie w ramach „Warsaw Stock Exchange Capital Market Day”. Seminarium zorganizowane zostało przez Giełdę Papierów Wartościowych we współpracy z Polsko-Litewską Izbą Handlową, PKO BP oraz Baker & McKenzie. Skierowane jest do zarządzających i managerów wysokiego szczebla reprezentujących spółki z Litwy, Łotwy i Estonii. W wydarzeniu biorą udział firmy zainteresowane notowaniem na rynku publicznym. Warsaw Stock Exchange Capital Market Day jest okazją do zasięgnięciainformacji na temat IPO i emisji oraz do przedyskutowania z przedstawicielami GPW możliwości finansowania dalszego rozwoju w oparciu o giełdę.

Giełda Papierów Wartościowych

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com