Reklamy
Aktualności Biznes

Comperia: możliwe wejście inwestora strategicznego do akcjonariatu

Zarząd notowanej na GPW spółki Comperia.pl S.A. prowadzi wspólnie z głównymi akcjonariuszami negocjacje z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi objęciem znacznego pakietu akcji oraz rolą partnera strategicznego. Mieliby oni zająć miejsce dotychczasowych udziałowców finansowych, którzy wyrazili zainteresowanie wyjściem ze swojej inwestycji z 2007 roku.  

Zarząd został poproszony przez grupę akcjonariuszy, mających znaczący pakiet akcji, o wsparcie w prowadzeniu rozmów mających na celu wyłonienie inwestora, który mógłby nabyć ich akcje, a w konsekwencji stać się partnerem strategicznym spółki – mówi Karol Wilczko, wiceprezes Comperia.pl S.A. – Członkowie zarządu spółki, którzy są jednocześnie jej założycielami i twórcami planują dalej uczestniczyć w zarządzaniu i rozwoju spółki oraz aktywnie współpracować z nowym inwestorem – dodaje.

W związku z zainteresowaniem ze strony podmiotów rekomendowanych przez profesjonalnego doradcę (oferujących wstępnie możliwość wejścia do akcjonariatu Spółki – w drodze transakcji nabycia akcji – w miejsce dotychczasowych akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji – fundusz Talnet oraz osoby związane z firmą FIDEA), Comperia.pl S.A. podjęła w dniu 6 lipca 2015 r. decyzję o przystąpieniu do negocjacji z tymi podmiotami, angażując się tym samym w proces służący pozyskaniu inwestora mającego pełnić rolę partnera strategicznego spółki, który miałby wspierać jej dalszy rozwój.

– W ostatnich latach potwierdziliśmy, że potrafimy dynamicznie się rozwijać, tworząc jednocześnie unikalny model biznesowy. Zależy nam na tym, aby ewentualny nowy akcjonariusz spółki pomógł w dalszym konsolidowaniu rynku e-commerce oraz szybszym zwiększaniu skali i zakresu działania Comperia.pl S.A. Już teraz mamy na to środki, które pozyskaliśmy z emisji akcji towarzyszącej przejściu spółki na główny parkiet GPW. Dziś Comperia.pl jest podmiotem, który może stać się platformą konsolidującą, dlatego jesteśmy atrakcyjni nie tylko dla branżowego partnera strategicznego dysponującego know-how i własną, komplementarną bazą klientów, ale także dla dużych funduszy private equity – mówi Karol Wilczko.

Comperia.pl S.A. jest pierwszą w Polsce porównywarką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych w kraju w tematyce porównywania produktów finansowych, ubezpieczeń oraz usług GSM. Według danych Google Analytics serwisy Grupy Comperia.pl odwiedza co miesiąc ponad 1,5 miliona internautów.

Reklamy