Reklamy
Aktualności Fundusze

Crowdfunding#4: udziałowe finansowanie społecznościowe

W niniejszym cyklu prezentujemy szerokie spectrum możliwości wykorzystania mechanizmu finansowania społecznościowego do rozpoczęcia lub rozwoju własnego biznesu. Jedną z najciekawszych możliwości jakie stoją przed przedsiębiorcami jest model udziałowy. Choć nieco bardziej skomplikowany od strony prawnej, to pozwala pozyskać kapitał od społeczności inwestorów.

Kammerling’s Ginseng Spirit

W czasach, gdy oprocentowanie kredytów przekracza 15 procent, zdecydowaliśmy się szukać innego rozwiązania – mówił Alex Kammerling, którego spółka pozyskała 180 000 funtów na brytyjskim portalu crowdcube.com. W ciągu 91 dni, dzięki 85 inwestorom udało się pozyskać kapitał umożliwiający dalszy rozwój firmy. Kammerling’s oddał nowym inwestorom 23 procent spółki, dzięki czemu mógł rozszerzyć ofertę produktową o kolejne napoje alkoholowe i dokonać ekspansji ponadregionalnej. Jak przyznaje, inwestorzy są też ambasadorami jego biznesu i zachęcają wszystkich znajomych i kontrahentów do składania zamówień. Ten pozafinansowy aspekt pozyskania inwestorów ma istotny wpływ na możliwości rozwoju.

Co ciekawe, spółka Crowdcube Ltd. sama wykorzystała własną platformę i pozyskała od społeczności kapitał na dalszą działalność. Potrzebowała tylko 10 dni , żeby oddać 9% udziałów za 318,5 tys. funtów. W rozwój platformy zainwestowały 162 osoby, więc średnia wielkość zaangażowania kapitałowego wynosiła mniej niż 2 000 funtów!

Beesfund.com w Twoim rękach

Podobny przykład można było obserwować niedawno, gdy na beesfund.com przeprowadziliśmy pierwszy historycznie projekt crowdfundingu udziałowego w Polsce. 5% akcji naszej spółki zaoferowaliśmy w ramach projektu „Beesfund.com w Twoich rękach” i pozyskaliśmy w ten sposób 50 000 zł. Akcja miała na celu nie tylko dokapitalizowanie rozwoju przedsięwzięcia, ale też danie przykładu firmom, które poszukują finansowania. Dzięki takiemu podejściu projektem zainteresowały się duże media, a społeczność beesfund.com chętnie udostępniała informację o projekcie. Minimalny próg inwestycyjny wynosił 100 zł i to była najczęściej wybierana kwota, choć byli też aniołowie biznesu, którzy kupili od razu 1% spółki za kwotę 10 000 zł.

Należy dodać, że od strony prawnej crowdfunding udziałowy w Polsce to mała oferta publiczna sprzedaży akcji, która do wysokości 100 000 euro nie wymaga kosztownych nakładów, które ponoszą m.in. spółki wchodzące na giełdę. Jest to zarazem kapitał wystarczający na rozwój przedsięwzięcia lub przygotowanie spółki do kolejnych rund finansowania. Nasi inwestorzy w większości nie byli w przeszłości zaangażowani kapitałowo w spółki na rynku prywatnym i podkreślają, że podoba im się stworzenie takiej możliwości.

Okiem eksperta

W sytuacji, w której występuje luka kapitałowa, czyli większy popyt na pieniądz, niż jego dostępność, crowdfunding udziałowy staje się alternatywnym źródłem finansowania. Nie zastąpi tradycyjnych dawców kapitału, ale doskonale może ich uzupełniać. Rozdrobnienie akcjonariatu i obniżenie inwestycyjnej bariery wejścia sprawia, że więcej osób może finansować projekt. Jednocześnie dzieląc kapitał na wiele inwestycji mogą one zmniejszyć ponoszone ryzyko.

Crowdfunding to mechanizm pozyskiwania kapitału na realizację przedsięwzięć biznesowych, kulturalnych i społecznych od Internautów. W zamian za wsparcie inicjatora projektu, społeczność otrzymuje unikalne bonusy, produkty, usługi lub akcje w spółkach. Cykl powstaje dzięki współpracy Proseed Online z Beesfund – pierwszym w Polsce portalem udziałowego finansowania społecznościowego.

 

Zdjęcie w nagłówku artykułu zostało udostępnione dzięki uprzejmości serwisu fotolia.com (© alphaspirit)

Reklamy