Reklamy
Aktualności Biznes

CTE w 2016 roku zarobi ponad 3,1 mln zł

Notowana na NewConnect spółka Cenospheres Trade & Engineering (CTE) opublikowała prognozy finansowe na lata 2015-16. W przyszłym roku Spółka, przetwarzająca mikrosferę ma osiągnąć 19,1 mln zł przychodów i 3,1 mln zł zysku netto.

Prognoza została sporządzona w oparciu o dotychczas osiągnięte wyniki oraz podpisane umowy na przyszły rok i negocjacje z nowymi klientamibędące w fazie końcowej.

– Sporządziliśmy prognozę wyników, aby pokazać inwestorom jak rozwija się i będzie rozwijać się CTE. Intensywnie pracujemy nad pozyskaniem nowych klientów, czego wyraźne efekty będą widoczne w wynikach 2016 roku. Potencjalni kontrahenci pozytywnie oceniają naszą cenosferę, doceniając jej wysoką jakość. Poza negocjacjami z krajowymi partnerami prowadzimy rozmowy z partnerami z Europy Zachodniej i Azji. – powiedział Jarosław Bronowski, Prezes CTE.

W najbliższym czasie CTE planuje kontynuację prac związanych z rozbudową bazy Klientów i zabezpieczeniemdostępności produktu poprzez uzyskanie dostępu do nowych złóż wysokojakościowej cenosfery. Spółka kontynuuje również prace badawcze związane z rozwojem innowacyjnych, wysokomarżowych produktów na bazie cenosfery.

– Obecny rok jest dla nas okresem rozruchowym. W marcu uruchomiliśmy suszarnię przemysłową opracowaną  na bazie modelu prototypowego. Prowadzimy rozmowy z potencjalnymi partnerami i w najbliższym czasie przewidujemy finalizację pierwszych długoterminowych umów na sprzedaż cenosfery. Kontynuujemy również prace badawcze związane z opracowaniem innowacyjnych produktów na bazie naszej cenosfery – dodał Jarosław Bronowski.

W 2015 roku Zarząd CTE prognozuje osiągnięcie 3,0 mln zł przychodów i 2,9 mln zł straty netto. Prognozowane wyniki uwzględniają koszty uruchomienia docelowej suszarni, koszty badań i rozwoju produktów innowacyjnych oraz koszty związane z pozyskaniem nowych klientów – współuczestnictwo w testach jakości cenosfery oraz produktów finalnych, w których procesie produkcyjnym została zastosowana cenosfera CTE.

Cenosfera to półprodukt wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu, m.in. produkcji kompozytów, materiałów ichemii budowlanej, farb i lakierów, tworzyw sztucznych, materiałów ogniotrwałych itd. CTE pozyskuje wysokiej jakości cenosferę z laguny przy elektrociepłowni w Karagandzie. Dzięki podpisanej w sierpniu br. umowie z GeoMining Spółka uzyskała dostęp do laguny w Astanie, co zapewnia dywersyfikacje dostępu do cenosfery oraz umożliwia pozyskiwanie surowca również w trakcie zimy.

Andrzej Szurek
Mateusz Paradowski
InnerValue Investor Relations

Źródło: Inwestycje.pl S.A.

Reklamy