Aktualności

CUBE.ITG – spółka z 141,8 mln zł przychodu – wejdzie na GPW

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny CUBE.ITG, spółki z rynku NewConnect, działającej w branży IT. Władze spółki planują, że handel akcjami na rynku regulowanym zacznie się do końca marca.

CUBE.ITG jest obecnie notowana na rynku NewConnect. Przeniesienie na rynek regulowany ma odbyć się przez dopuszczenie do obrotu akcji spółki, bez emisji nowych walorów.

– Wierzymy, że nasze przejście na rynek główny GPW pozwoli nam na poprawę płynności i w konsekwencji poprawę wyceny rynkowej. Notowania na rynku regulowanym stworzą nam również nowe możliwości w zakresie poszerzenia naszego akcjonariatu o kolejnych inwestorów, szczególnie funduszy emerytalnych, które obecnie nie mogą inwestować na NewConnect – mówi Adam Leda, Prezes Zarządu CUBE.ITG S.A.

CUBE.ITG koncentruje się na wdrażaniu i integracji rozwiązań aplikacyjnych (zarówno własnych, jak i firm trzecich), głównie wśród dużych podmiotów. Spółka realizuje projekty we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki: bankowości, telekomunikacji, energetyce, handlu, administracji publicznej i sektorze ochrony zdrowia. W ramach powiększania zasięgu działalności CUBE.ITG planuje w II kwartale 2014 roku otwarcie pierwszego przedstawicielstwa w Niemczech.

Grupa Kapitałowa CUBE.ITG uzyskała w roku 2013 ponad 141,8 mln zł przychodów ze sprzedaży usług i produktów oraz wysoki zysk netto w wysokości 4,7 mln zł. Na poziomie operacyjnym Grupa osiągnęła zysk w wysokości 8,3 mln złotych.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com