Reklamy
Aktualności Know How Technologia

Cztery sposoby na to, by odnaleźć się w świecie sztucznej inteligencji

O tym, że sztuczna inteligencja zastąpi nas w wielu zawodach, a także codziennych czynnościach
mówi i pisze się wiele. Zgodnie z raportem McKinsey Global Institute do 2030 roku będzie miała
wpływ na 800 mln miejsc pracy.
Eksperci prognozują, że sztuczna inteligencja sprawi, że komputery zastąpią takie zawody jak
doradca kredytowy, asystent prawny, doradca finansowy, a także sprzedawca, taksówkarz, barman
czy ochroniarz. Jak wynika z raportu firmy McKinsey Global Institute ,,AI adoption advances, but
foundational barriers remain” z listopada 2018 roku już teraz w handlu, w obszarze marketingu i
sprzedaży sztuczna inteligencja wykonuje aż 52 proc. czynności. Podobnie jest w firmach finansowych
w obszarze analizy ryzyka (40 proc.), w motoryzacji w procesach produkcji (49 proc.) czy
telekomunikacji, gdzie AI wykonuje aż 75 proc. operacji, a także w wielu innych. Czy jesteśmy gotowi
na ,,współpracę” z robotami?

Oto praktyczne sposoby, by nadążyć za rozwijającą się sztuczną inteligencją

1. Kompetencje cyfrowe są w cenie

Już dziś trudno wyobrazić sobie pracownika, który nie potrafi korzystać z Internetu, sprawnie
wyszukiwać w nim informacji i wykorzystywać ich praktyce, stosując odpowiednie narzędzia. Eksperci
przewidują, że obecnie kształcąca się młodzież będzie wykonywać zawody, które obecnie jeszcze nie
istnieją. Technologia rozwija się w dynamicznym tempie, zatem aby za nią nadążyć i nie zginąć na
rynku pracy trzeba wciąż poszerzać swoje kompetencję. Trening umysłu, zdolność do przyswajania
nowej wiedzy, a także umiejętność analizy danych pozwoli nam przystosować się do zmieniających
się trendów na rynku.

2. Kreatywność i zdolności interpersonalne pożądane

Tym, co przede wszystkim odróżnia nas od robotów jest zdolność do przeżywania emocji oraz
kompetencje miękkie – zdolność do kreatywnego myślenia, współpracy w zespole i komunikacji
interpersonalnej, czy umiejętność negocjowania. Niektórzy tzw. ,,soft skills” mają w genach. Inni, by
rozwinąć się w tych strefach potrzebują czasu i odpowiedniego przygotowania. Trening czyni mistrza,
zatem Ci, którzy próbują swoich sił tworząc grupowe projekty, prezentując je przed szeroką publiką
czy zabierając głos w burzliwych negocjacjach mają szanse nabyć umiejętności, w któr ych nie zastąpi
ich maszyna.

3. Nauczyciel muzyki poszukiwany?

Roboty już niebawem wyręczą nas w wielu codziennych zadaniach, a my zyskamy więcej czasu na
rozwijanie swoich pasji, kontakt ze sztuką i kulturą, czy sport. Dlatego za 10, 15 czy 20 lat coraz
chętniej będziemy uczęszczać na dodatkowe lekcje muzyki, rysunku, warsztaty garncarskie czy jogę.

Osoby zajmujące się prowadzeniem tego typu zajęć dodatkowych nie będą zatem narzekać na brak
pracy. Choć w obliczu postępującej digitalizacji może to być zaskakujące, humaniści okażą się bardziej
potrzebni niż dziś.

4. Zapanuj nad robotem… programując go

Sztuczna inteligencja, choć coraz bardziej niezależna wciąż wymaga i będzie wymagać od człowieka,
aby ją zaprogramował. To właśnie programiści dzięki znajomości nowych trendów w dziedzinie
kodowania, a także umiejętnościom analitycznego i abstrakcyjnego myślenia są w stanie tworzyć
technologie wpływające na nasze życie. Obecnie za język sztucznej inteligencji uznaje się Phytona,
który wykorzystywany jest w dziedzinach, takich jak data science czy machine learning. Uznawany
jest za łatwy do zrozumienia i przyjazny początkującym. Wśród języków odpowiedzialnych za rozwój
sztucznej inteligencji wymienia się również C++, Javę, a także Lisp'a. Coraz więcej osób przebranżawia
się by szkolić się właśnie w tym zakresie. W internecie dostępne są platformy i tutoriale
umożliwiające samodzielną naukę. Powstaje także coraz więcej kilkutygodniowych bootcampów
programistycznych, podczas których można zdobyć wiedzę na temat wybranych języków
programowania. Obecnie na polskim rynku dostępne są także szkoły IT, które uczą kodowania w
praktyce, a także stawiają nacisk na zdobywanie umiejętności miękkich, na co już teraz pracodawcy
zwracają szczególną uwagę. ,,Dlatego w Codecool uczymy najpotrzebniejszych języków
programowania, a także zespołowej pracy projektowej, by nasi studenci odnaleźli się w środowisku
pracy” – komentuje Marcin Izworski, mentor w szkole programowania Codecool.
Choć trudno przewidzieć, co za 10 lat będzie najbardziej pożądanym zawodem świata, podejmując
odpowiednie kroki, takie jak trening umysłu, nauka programowania czy rozwój kompetencji miękkich
nie damy się zaskoczyć nawet najinteligentniejszym robotom.

Reklamy