Reklamy
Aktualności

Deloitte: 276 dni czekamy w sądzie w sprawie gospodarczej

W 2010 roku do polskich sądów wpłynęło ponad milion spraw o charakterze gospodarczym, o 8 proc. więcej niż rok wcześniej. Na ich rozstrzygnięcie czeka się w sądzie I instancji średnio 9,2 miesiąca, przy czym czas ten w dużym stopniu zależy od konkretnego okręgu (przykładowo w Warszawie to 20,5 miesiąca, a w Zielonej Górze – nawet 1,5 miesiąca).

– Co ciekawe, na tym tle wcale istotnie nie odstajemy od średniej europejskiej, choć oczywiście daleko nam do liderów takich jak Finlandia, Niemcy czy Austria – mówi Aleksander Czech, radca prawny, Menedżer w kancelarii Deloitte Legal.

Reklamy