Reklamy
Aktualności

Deloitte: fundusze private equity wieszczą kryzys

66% przedstawicieli funduszy private equity w Europie Środkowej spodziewa się pogorszenia ogólnej sytuacji. Pół roku temu podobnego zdania było zaledwie 10% badanych.

Alarmujące są wyniki badania dotyczące aktywności funduszy private equity, połowa spodziewa się spadku aktywności na rynku, a kolejne 45% twierdzi, że pozostanie ona na niezmienionym poziomie. Rok temu 67% respondentów mówiło o wzroście.

Fundusze private equity obawiają się także zmniejszonej dostępności finansowania – deklaruje tak aż 61% badanych. Liczba pesymistów wzrosła o 25% w porównaniu z poprzednią edycją. Jest to odzwierciedleniem obaw o kondycję instytucji finansowych i finansów państw strefy euro. Jednocześnie 37% respondentów ciągle jest zdania, że dostępność finansowania dłużnego pozostanie na niezmienionym poziomie.

58% specjalistów uczestniczących w badaniu zapowiada, że w najbliższych miesiącach większość czasu poświęci na nowe inwestycje. Oznacza to spadek tego typu deklaracji o 19% w porównaniu z poprzednią edycją badania z kwietnia 2011 r. Jednocześnie podwoił się odsetek osób deklarujących, że w swoich działaniach w ramach funduszy private equity skupią się na zarządzaniu portfelem. W kwietniu 2011 r. żaden z respondentów nie przewidywał spadku efektywności inwestycji. W tej edycji badania taką niepewność deklaruje aż 24% ankietowanych. Jednocześnie 63% przedstawicieli funduszy private equity wyraża nadzieję, że efektywność ich inwestycji finansowych nie ulegnie zmianie.

– Polski rynek wydaje się być mniej podatny na pesymistyczne nastroje niż pozostałe kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Większość funduszy działających na naszym rynku ma otwartych kilka procesów inwestycyjnych, które mają szansę zamknąć się w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Powodem do zmartwienia może być fakt, że większość tych procesów cechuje wysoka konkurencyjność – mówi Agnieszka Zielińska, Wicedyrektor w Dziale Doradztwa Finansowego Deloitte.

Źródło: Deloitte

Reklamy