Reklamy
Aktualności

Dobre nastroje przedsiębiorców, choć w końcówce roku może być trudno

Zasadniczo wzrósł optymizm przedsiębiorców, a wskaźnik nastrojów KERNA aktualnie wyniósł minus 60,08 pkt. i jest lepszy o 2,67 pkt. niż kwartał wcześniej. To ocieplenie nastrojów wynikające głównie z lepszych, niż zakładano, wyników sprzedaży i utrzymującym się wzroście liczby zamówień – wynika z najnowszego badania Instytutu Keralla Research „Skaner MŚP”, który cyklicznie monitoruje mikro, małe i średnie firmy w Polsce.

Optymizm przedsiębiorców odnosi się jednak głównie do minionego czyli III kwartału b.r. Sytuację gospodarczą w Polsce w ostatnich trzech miesiącach, jako lepszą, postrzega blisko 16 proc. badanych. Równocześnie 26 proc. small biznesu uważa, że kondycja ich firmy polepszyła się, co oznacza wzrost o 5,5 pkt. proc. w relacji do poprzedniego odczytu. Pozytywnie, sytuację gospodarczą kraju, częściej oceniają przedsiębiorcy zatrudniający od 10 do 249 pracowników niż firmy liczące do 9 pracowników. Więcej optymistów znajdziemy też w sektorze przemysłowym
i wśród eksporterów, niż w pozostałych branżach i wśród firm nieeksportujących.

Lepszym nastrojom towarzyszy wyższa skłonność do Inwestycji. INDEX ZAIR obrazujący skalę zakupów prowadzonych przez firmy MŚP, w tym kwartale wyniósł minus 63,4 pkt. i jest to jednocześnie najlepszy wynik odnotowany ze wszystkich tegorocznych pomiarów. Koniec roku wśród mikro, małych i średnich firm stoi więc pod hasłem inwestycji oraz lepszego popytu.

pobrane (1)

 

Spośród wszystkich obszarów zakupowych, najbardziej wzrósł subindeks dotyczący nieruchomości, który wynosi minus 78,7 pkt., podczas gdy trzy miesiące temu plasował się na poziomie minus 96,3 pkt. (progresja o 17,6 pkt.) – mówi Izabella Młynarczyk analityk rynku Keralla Research. – Co ważne kolejny kwartał rośnie zatrudnienie przedsiębiorstwach MŚP, w całym 2015 roku więcej firm zatrudniało, niż zwalniało pracowników. Przedsiębiorcy będą również więcej, niż w poprzednim kwartale, inwestować w podnoszenie kompetencji pracowników, oprogramowanie, remonty i modernizacje maszyn i urządzeń.

pobrane (2)

Za lepszą koniunkturę odpowiada głównie wzrost popytu krajowego, wspomagany przez popyt zagraniczny, o czym informują również eksporterzy. Dodatkowo z danych GUS wynika, że najwyższą dynamikę odnotowano właśnie w obszarze nakładów na inwestycje.

Znacznie gorzej kształtują się natomiast prognozy na ostatnie miesiące tego roku. – Mimo wzrostu liczby przedsiębiorców, którzy optymistycznie postrzegają kondycję własnej firmy czy gospodarki krajowej wciąż odsetek takich głosów jest na niskim poziomie i zazwyczaj pesymistów w każdym badaniu jest więcej – dodaje Izabella Młynarczyk, analityk rynku Keralla Research. – Dobre nastroje studzą obawy wielu przedsiębiorców oprzyszłość krajowej gospodarki, wzrósł bowiem do 19,2 proc. odsetek prognozujących raczej pogorszenie sytuacji ekonomicznej kraju do końca grudnia. Co można wiązać z niepewnością przedstawicieli części firm odnośnie kierunku zmian w gospodarce po jesiennych wyborach.

Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B

Reklamy