Aktualności

Dobre wyniki finansowe Grupy Kapitałowej MBF

Spółka MBF Group S.A. zaprezentowała wyniki finansowe za III kwartał 2015 roku. Skonsolidowany zysk z działalności gospodarczej na zamknięcie kwartału wyniósł 163.814 zł przy przychodach finansowych na poziomie 3.133.415 zł.

Opublikowany raport jest drugim skonsolidowanym raportem Grupy Kapitałowej MBF wyjaśnia Robert Krassowski Prezes Zarządu MBF Group S.A. Jednocześnie jest pierwszym raportem, który w sposób wyraźny nakreśla rozdział poszczególnych źródeł przychodu. Jak wcześniej informowano spółka celowa MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. pełni rolę wehikułu inwestycyjnego biorącego udział w inwestycjach krótko- i średnioterminowych. Taki a nie inny wynik Grupy Kapitałowej jest właśnie efektem m.in. działalności spółki zależnej. W 2015 brała ona udział w kilku ofertach pierwotnych na rynku NewConnect. Efekty już teraz widać po wynikach za III kwartał 2015. Mamy nadzieję, że wynik za cały 2015 rok będzie jeszcze bardziej okazały kończy Robert Krassowski.

Warto przy tym zaznaczyć, że jednostkowo spółka przyniosła stratę netto w wysokości 67.645 zł. Niemniej struktura i budowa Grupy Kapitałowej MBF nakazuje oceniać jej wyniki finansowe przede wszystkim na poziomie wyniku skonsolidowanego.

Niezależnie od powyższego spółka notowana na rynku NewConnect będzie chciała osiągnąć na koniec roku dodatni wynik zarówno przy jednostkowym, jak i skonsolidowanym zysku netto.

Nie bez znaczenia będą więc wyniki innych spółek z grupy w tym tej najbardziej medialnej Vabun S.A. W II połowie 2015 roku nastąpił istotny rozwój marki Vabun. Zawarto szereg umów handlowych w Polsce i za granicą. W ciągu kilku miesięcy od uruchomienia sprzedaży produkty znalazły się między innymi w sieciach drogerii: Dayli, Drogerie Polskie i Hebe. Dodatkowo podpisano umowy z Alleson s.r.o. z siedzibą w Dolni Lutynie oraz Rauch Und Groen GbR z siedzibą w Berlinie. Zawarcie umów oznacza jednocześnie ekspansję produktową na rynku niemieckim, gdzie za podpisywanie dalszych umów handlowych oraz budowę sieci sprzedaży odpowiedzialny będzie berliński kontrahent.

W październiku bieżącego roku wynikami finansowymi pochwaliła się inna ze spółek Grupy Kapitałowej MBF Rara Avis Sp. z o.o. Zgodnie z przekazanymi informacjami Rara Avis po zamknięciu III kwartału 2015 roku osiągnęła przychody finansowe w wysokości 3.317.124,56 zł przy kosztach na poziomie 2.817.533,75 zł. Narastająco po III kwartale 2015 roku zysk brutto wynosi 495.645,29 zł.

Zarząd spółki wskazuje także na najnowszy projekt, czyli rumuńską spółkę kapitałową MBF Financial Advisory SRL z siedzibą w Bukareszcie. Wkrótce wystąpi ona o przyznanie licencji autoryzowanego doradcy rynku alternatywnego AeRo (odpowiednik polskiego rynku NewConnect) działającego pod nadzorem rumuńskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

– Niezależnie od powyższego MBF Financial Advisory SRL rozpoczęła działalność na rumuńskim rynku kapitałowym, a jej usługi związane są z doradztwem w zakresie pozyskiwania kapitału wskazuje Krassowski. MBF Group S.A. posiada w rumuńskiej spółce 50% udziałów. Drugim z udziałowców jest polski podmiot dysponujący wieloletnim doświadczeniem na polskim rynku kapitałowym, posiadający licencję autoryzowanego doradcy rynku NewConnect oraz rynku Catalyst.

Biuro Zarządu MBF Group S.A.

Źródło: Inwestycje.pl S.A.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com