Reklamy
Aktualności

Domzdrowia.pl: emisja akcji na sfinansowanie inwestycji

Nadzwyczajne WZA Domzdrowia.pl SA podjęło uchwały w sprawie emisji obligacji. Ma to umożliwić spółce realizację sfinansowanie akwizycji innych przedsiębiorstw lub części, prowadzących obrót lekami i suplementami diety w internecie.

– Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie rozpoczętego w tym roku przez Domzdrowia.pl procesu akwizycyjnego sklepów internetowych z branży zdrowie i uroda w tym tzw. „aptek internetowych” oraz zapewnią spółce kapitał na dalsze przejęcia i fuzje. – powiedział Jacek Denkowski, prezes zarządu Domzdrowia.pl.

Akcje zwykłe na okaziciela serii „D” będą emitowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do MCI.BioVentures.

Reklamy