Aktualności Konkursy

Doradzasz przedsiębiorcom w zakresie zarządzania? Zgarnij pół miliona.

PARP ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem”.

Wnioski można składać od 21 sierpnia do 16 września 2013 roku, do godziny 16.30
w siedzibie PARP lub przez ePUAP.

O wsparcie na realizację projektu „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem” może ubiegać się każdy podmiot, który spełnia poniższe kryteria:

 1. działa na rzecz rozwoju gospodarczego oraz
 2. posiada wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym, spełniający wymagania świadczenia usług, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 112, poz. 656) oraz
 3. posiada odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny oraz
 4. zajmuje się w swojej bieżącej działalności wykonywaniem usług doradczych o charakterze ogólnym na rzecz mikro- i małych przedsiębiorców oraz
 5. posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie ww. usług na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł, co najmniej na okres realizacji projektu oraz
 6. w ostatnich 5 latach swojej działalności, licząc do dnia składania wniosków o udzielnie wsparcia, zrealizował co najmniej 10 usług doradczych z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w tym co najmniej 5 z tych usług zostało wyświadczonych na rzecz mikro- i małych przedsiębiorstw oraz
 7. w ostatnich 5 latach swojej działalności, licząc do dnia składania wniosków o udzielnie wsparcia, zrealizował co najmniej 3 usługi szkoleniowe dot. zarządzania mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, lub dot. wdrażania technologii informacyjnych oraz
 8. spełnia dodatkowe kryteria opisane w dokumentacji konkursowej;
 9. zobowiąże się:
 • że usługa stanowiąca przedmiot testowania i wdrożenia w ramach umowy jest usługą bezpłatną dla przedsiębiorców w okresie realizacji Projektu,
 • do wykorzystania w okresie realizacji Projektu, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją;
 • do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla Projektu.

Łączny budżet konkursu na „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem” wynosi 4 mln 280 tys. zł. Maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt to 500 tys. zł.

Szczegóły na: http://pokl.parp.gov.pl/index/more/34937

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com